l'Ouverture d'Unamore

Menu

April 2021

April 2021

Lieve Mensen

De wereld, waarin wij leven is voor de meeste mensen en dieren, ja voor de hele natuur dramatisch verslechterd. Velen maken zich dan ook zorgen. In deze maandelijkse groet wil ik met je delen, wat ik begrepen heb van de kosmische wet die heel het leven bepaalt. Het is de wet van oorzaak en gevolg.
Wanneer ik, een persoon of een groep of een natie schade toebreng aan een ander, zowel lichamelijk als geestelijk, zal dit tot gevolg hebben dat de levenskracht in mijzelf vermindert en zo ook bij de groep of de natie Dit zal uiteindelijk leiden tot de dood of zelf vernietiging van een beschaving.

Zo zijn al vele beschavingen ten gronde gegaan en diep onder de aardbodem zijn daar nog resten van aanwezig. De beschaving, waarin wij leven is voortgekomen uit een materialistisch gedachtegoed. Door onze onwetendheid maar vooral door vooringenomenheid en arrogantie leidde dit in vele eeuwen ertoe dat er ernstige schade werd aangericht aan zowel de aarde als aan de mens zelf. Dit materialistisch verlangen is nu op een hoogtepunt van zijn realisatie aangekomen, waardoor de schade zo groot is geworden, dat we er onder gaan bezwijken. Ware het niet dat er een nieuwe tijdperk, het Aquarius tijdperk zijn intrede heeft gedaan en wij in staat zijn het levenslicht in ons weer meer met bewustheid op te pakken en te voeden met liefde. Hierdoor zijn we in staat te dromen van een tijd, waarin niemand moet vluchten voor zijn veiligheid en de dieren niet langer meer misbruikt worden. Waarin we samen dansen, zingen en elkaar omhelzen. Dit Licht in ons faalt nooit. Het is ons gegeven bij onze geboorte en wij hebben we de vrijheid daar mee om te gaan, zoals wij dat verkiezen of zelfs kunnen ontkennen.

Het materialisme heeft ons veel goeds gebracht. Maar er zijn ook pijnlijke lessen te leren, die we nu nog niet graag onder ogen komen. En zie, er breekt een lente van een nieuw tijdperk aan. Je herkent het aan  initiatieven die vooral uit jonge mensen voort zijn gekomen, en zich daar voluit voor inzetten. Het zijn projecten, waarin het niet zozeer gaat om geld of macht, maar om het Leven zelf te eren en haar schoonheid te openbaren.

Nu het virus in al zijn variaties nog zijn ronde doet, verwacht ik dat onze regering nog niet de leefregels gaat versoepelen. Graag had ik in de komende l’Ouverture de kracht van het vertrouwen in ons willen onderzoeken en ons daarbij laten inspireren door zowel elkaar als de schilderijen, die ik daarvoor zou uitzoeken. Het zou dan het weekend van Pasen zijn.

Al in de tijd van Jezus van Nazareth, een zoon van God, die als een mens op aarde leefde, was er al de behoefte aan macht en aanzien en dat ging net als nu gepaard met corruptie. Voor hen was Jezus dan ook een gevaar, die hun macht wel eens zou kunnen aantasten en zo ook hun inkomsten. Vandaar dat hij gedood moest worden. Hij die de Waarheid zelf was, de Liefde zelf was. Nog dagelijks worden mensen gemarteld en gedood omdat ze de waarheid aan het licht brengen. Misschien wel op het moment, nu je dit leest.
Het leven heeft geen begin en geen einde  Jezus liet ons dat zien door drie dagen na zijn dood uit zijn graf op te staan. Daarna verscheen hij 19 maal aan allen, die zijn Waarheid hadden gezien en begrepen. Zij droegen het Licht en de Liefde als brandende fakkels in hun ziel mee, leven na leven opdat ook wij elkaar en het Leven zelf opnieuw leren liefhebben.

unamore