l'Ouverture d'Unamore

Menu

April 2022

April 2022

Lieve mensen,

In de tuinen zie ik de magnolia bomen in bloei komen. Ze kondigen zoals ieder jaar opnieuw voor mij de lente aan. En ik verheug me op wat straks weer allemaal zal ontluiken in de natuur en wie weet in ons zelf. Want er komen andere tijden aan.

Zoals jullie je misschien nog herinneren uit mijn vorige groeten, ben ik een ooggetuigen verslag aan het schrijven over het leven van Jezus de Christus, toen hij onder ons als een zoon van de mensen leefde. Het was op een van de laatste avonden vlak voordat Hij als een misdadiger gekruisigd zou worden, dat hij met zijn apostelen over een lente sprak die eens in de tijd zou komen.

In het Urantia boek is dit gesprek ook te lezen. Ik haal het even voor je aan vanaf het internet, waar het Urantia in alle talen te lezen is. Dit gesprek van Jezus kunnen we nu weten, omdat er in die tijd Goddelijke Wezens waren die Hem gadesloegen en al het gezienen optekenden. Later in 1950 is dit aan een groep mensen in Amerika doorgegeven.

Zo staat dit gesprek in het Urantia boek bij Verhandeling 176:2.6 ; waar o.a Jezus zei:

\\Jullie weet dat wanneer de vijgenboom zijn jonge takken vertoont en zijn bladeren te voorschijn brengt, de zomer voor de deur staat. Zo ook moeten jullie weten dat, wanneer de wereld de lange winter van materialistische gezindheid achter de rug heeft en jullie de komst van de geestelijke lente van een nieuwe dispensatie bespeurt, de zomer van een nieuw bezoek nadert.\\

Ik ben overtuigd geraakt dat we nu het einde meemaken van meer dan duizenden jaren materialistische gezindheid die naar een climax heeft geleid. Goddelijke Wezens in het universum die ons vanuit het universum omringen en gadeslaan nemen dit waar en begeleiden ons met hun inzichten. Zij hebben vanuit hun positie een beter zicht over wat er gaande is. Het doet me goed hun inzichten te lezen. Zij zijn een inspirerende steun voor mij.

Deze maanden en misschien zelfs nog enkele jaren zullen wij de laatste stuiptrekkingen van deze materiële gezindheid meemaken, begrijp ik nu. Voor velen van ons is het pijnlijk confronterend dit mee te maken, met al het daarbij behorend geweld van wapens vanuit de lucht en op de grond en het vijandig denken en de vele misleidingen die daarbij gehanteerd worden.

Als mens levend op deze aarde zullen wij eens in de toekomst ons verbijsterd voelen over hoe harteloos en onvrij wij leefden naar ons zelf en de ander toe, struikelend over informatie die over ons werd uitgestrooid.

Met beelden van oorlogsslachtoffers vallen we in slaap ... machteloos en vergetend dat wij de Liefde en het Licht zelf zijn en dat kunnen doorgeven en uitstralen aan anderen. Wanneer we dit doen verhoogt het de frequentie van het licht op aarde en waar licht is verdwijnt de duisternis. De meditaties overal in de wereld laten dit zien en wordt door de Goddelijke Wezens die ons begeleiden waargenomen.

Doch nog in deze tijd waarin het vijandig denken centraal staat en ons zicht op de werkelijke strijd die gaande is, vertroebeld wordt, kunnen we verwachten dat er tijdens een korte of langere periode wij niet altijd de producten kunnen kopen die wij gewend zijn. Ook de elektriciteit kan uitvallen, waardoor het handig kan zijn, wat contant geld in huis te hebben.

Ondanks dat dit kan plaats vinden, wens ik je toe nooit bezorgd te zijn. Luister vooral naar je eigen hart en weet dat “het Licht van God nooit faalt”. Ook op aarde niet. Wat we meemaken zijn slechts onze koekjes van eigen deeg, die wij als mensheid ooit gebakken hebben. De kosmische wetten waarin en waarmee wij geschapen zijn, zijn de wetten van oorzaak en gevolg. Ieder ziel en dat zijn we allen, heeft een heel eigen ziel contract. Daarom zal jij altijd op de juist tijd en plaats zijn, waar je ook bent is. Zodat je de mogelijkheid hebt meer inzicht te krijgen in wie jij werkelijk bent. Eens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Hij die ook wel de “IK BEN die BEN” wordt genoemd.

Lieve jij, ik wens je vertrouwen in de juiste afloop van deze blijkbaar zo noodzakelijke en bovenal spirituele oorlog en verheug je op de komende lente waar Jezus over sprak.