l'Ouverture d'Unamore

Menu

Augustus 2016

August 2016

lieve mensen

Het was in 1996 toen ik een serie maakte over de „liefde” en noemde deze serie liefdesliederen. Omdat ik in de maand augustus jarig ben, wil ik de komende l’Ouverture d’Unamore mijn liefdesliederen laten zien. Werken van toen en ook van nu. Want het wordt mij steeds duidelijker dat dit het meest belangrijke thema van mijn leven is en mijn naam helpt mij daar dagelijks aan herinneren. Eenheid in liefde. Hoe leef ik dat? En is het misschien ook wel een naam voor: mens zijn?

In het boek Urantia lees ik deze weken over het leven van Jezus van Nazareth. Ik lees daar bladzijde na bladzijde hoe hij dit “unamore zijn” leefde. Als mens kende hij emotionele gevoelens en dit troost me, als ik ze in mijzelf tegenkom en er soms even geen raad mee weet. Ze horen bij het mens zijn en ik leer ze steeds beter begrijpen.

Tijdens de opening in 1996 van de expositie van de liefdesliederen in de Galerie van Hendrik Gooyer in Doesburg zong Philippe Elan, begeleid door Martijn Breebaart en zongen Philippe en ik samen over de liefde.

Al wat er deze weken in Turkije plaats vindt, beangstigt mij, vooral nu al die duizenden mensen opgepakt worden. Het gebeurt op een wijze, zo confronterend en zo pijnlijk dat ik er om moet huilen. Emotionele gevoelens van woede komen bij mij boven. Ook in ons land dringt die gewelddadige sfeer binnen en vele Turken zullen beven.

Een vraag komt vaak terug. Waar komen onze wetten vandaan, die het mogelijk maken dat een man als Erdogan, evenals de Syrische president en vele anderen leiders hun onderdrukkende macht kunnen blijven uitoefenen, terwijl er vele doden zijn en vluchtende mensen. Waarom is er geen wet waarmee een groepje presidenten kunnen opstaan en dan met een koning voorop in een vliegtuig stappen en deze mensen duidelijk maken, dat men zo niet met macht om mag omgaan. Ook al willen ze daar niet naar luisteren, maar dan hebben ze wel ervaren dat er andere leiders zijn die zich voor hen schamen en dit gedrag misdadig vinden.

Wie heeft er nog gezag in onze wereld, waarmee kromme wegen recht getrokken worden. Waarschijnlijk niemand, waardoor er besloten is dat men zich niet mag bemoeien met de leider van een ander land en zijn invulling van macht.

Het zijn alleen ministers en commissies die binnen de begrensdheid van de wet een gesprek mogen voeren. Maar ook dat heeft nog nooit iets opgelost. De Palestijnen bijvoorbeeld worden nog iedere dag onderdrukt en vernederd.

Ik lees dat Jezus duidelijk stelt en voorleefde dat het antwoord op het kwaad het doen van het goede is. Dat dit de enige manier is om het kwaad uit onze wereld te laten verdwijnen.

Ik geloof Hem. ik geloof dat uiteindelijk deze terreur van het kwaad zal verdwijnen. Dat het zo moet en ook zo zal gaan.
Het is al lastig genoeg dit in mijn eigen leven toe te passen, al is het maar in mijn denken.
Als ik in haat denk, weet ik dat ik mijn gedachten kan veranderen naar begrip en mededogen. Dat geeft een beter gevoel en ook een speciale kracht om met mededogen en minder gehinderd door de terreur verder te leven.

Veel mensen zijn betrokken op wat er gaande is in de wereld en zoeken er voor zichzelf een antwoord op. Er is werkelijk een positieve verandering gaande. Vooral ingezet door jonge bevlogen mensen, die weigeren mee te gaan in de trein van de nietsontziende hebzucht, die eens tegen een stootblok zal stuiteren en tot stilstand zal komen. En die groep wordt groter.

Wij mensen moeten onze pijnlijke problemen zelf oplossen. Er zijn mensen die verwachten dat er buitenaardse hulp zal komen, maar ik geloof dat niet. We zijn sterk en wijs genoeg om dit zelf te klaren en dat is volgens mij de bedoeling.

Lieve jij, de komende l’Ouverture is op 6 – 7 augustus
en dan gaan we genieten van de energie van liefde
die in ons aanwezig is en ons eens zal leiden uit de verstrikking met de terreur van slechts een handje vol mensen.

De volgende is l’Ouverture is op 3 – 4 September en zal gaan over oude stammen, die vroeger de aarde bevolkten met hun kennis en liefde voor deze bijzondere planeet..
Het is gelukkig nog volop zomer, al gaat de zon al eerder onder.
au – revoir lieve jij ……weet je alvast omhelsd door mij