l'Ouverture d'Unamore

Menu

Augustus 2021

August 2021

lieve mensen, 

Eind augustus ga ik op weg naar mij 80ste jaar hier op aarde.

Het is nog steeds het zelfde leven, waarmee ik 79 jaar geleden op aarde kwam, al ervaar ik dat zelfs dit ene leven, als het ware wel meerdere levens zijn. Veel heb ik doorgemaakt, vaak worstelend met al wat op mij afkwam. Heb leren dansen met mijn karma’s en zo kon ik altijd weer uitroepen dat ik blij en gelukkig was. Ja me een geluksvogeltje kon voelen en hoe ouder ik word hoe sterk dit gevoel nog steeds aanwezig blijft. Iedere dag omarm ik gretig het leven dat mij gegeven is. Een leven dat zelfs voor mij nog mooier is geworden, sinds ik schrijf aan een verslag over een leven van mij, waarin ik de Goddelijke Schepper van het universum waarin wij leven, als mens hier op aarde heb gekend. Dat was meer dan 2000 jaar geleden en die wij kennen of misschien toch nog van horen zeggen ergens weten, van ene Jezus van Nazareth, die gekruisigd werd, alsof hij een misdadiger was.

Het komende laatste jaar, voor ik in mijn 80ste jaren zal zijn, verlang ik nog steeds maandelijks een l’Ouverture te houden. Maar daarna zo heb ik nu bedacht ieder seizoen slechts een keer. Want lieve jij, weet ook dat een l’ouverture vooral voor mijzelf inspirerend is en dit wil ik zo lang mogelijk kunnen beleven. Het op deze wijze uitdiepen van een thema en me daarin laten begeleiden door mijn schilderijen en door hen die op zo’n middag met mij mee willen doen, is verrassend heerlijk. Daarbij komt ook dat ik er zo naar uit zie, dat de mogelijkheid er weer is, dat ik in de komende jaren het zeven steden project kan afronden. Dit vraagt veel geregel en gereis en ook het uitgeven van mijn verslag over mijn leven met Jezus, zal de nodige tijd en energie vragen. Bij het ouder worden en de wisselvalligheden die elkaar opvolgen op onze aarde, hoop ik zo al mijn dromen nog te realiseren.

De komende l’Ouverture op 7-8 augustus heeft het thema: Vrijheid. In juli waren er teveel afmeldingen waardoor ik besloot de l’Ouverture te cancelen. Dit thema vind ik in deze tijd zo belangrijk en verlang daarom het liefst met meerdere mensen dit te kunnen overdenken. Hoe vrij kan ik zijn in mijn geest en hoe vrij ben ik dat lichamelijk ….hoe verhouden geest en lichaam zich tot elkaar ….welke schilderijen kunnen ons daarbij informeren?

Ik vond nog daarvoor in mijn huis deze schilderijen: en begin met het schilderij over de oerzee van de Schepping ’08  Daarna volgen / Een lichtwezen incarneert’ 17 /  Een ziel daalt in ’03 / Mijn “IK BEN Aanwezigheid “ ’02 /  Daarna St Germain ‘013 /  die ons onderrichtte over de waarden van Liberté, Equalité en Fraternité  /  Liberté ’07 /  Een bewustzijnsschild 1997 / Na dit blokje werken over Goden en godinnen: Isis en Osiris 1997 / Orpheus  ’00 / Daarna de mens:  Een begijn ’01 / Echnaton 1994 / Miles Davis 1991 / Daarna wat er gebeurde er in de steden: Amsterdam: een vrijplaats ’02 /  de wethouder Miranda ’03.  / In Berlijn: Alle Mensen werden Bruder ’06 /  De val van de muur ‘13  / In Parijs Café flore ’10  en Le grande Arche de la Fraternité ’09.

Wellicht vind je het al leuk via de titels daarover over na te denken. Wat roepen de titels bij je op ? Maar er bij zijn en de energie - velden zien, (want dat zijn mijn schilderijen) en daarmee in communicatie gaan, kan nog boeiender en zelfs verrassend zijn. We zitten vaak vast in onze denkpatronen, zonder dat we ons daar bewust van zijn. Maar een maandelijkse l’Ouverture kan een poort zijn, die opengaat naar veranderende inzichten.

Mocht je dit eens mee willen maken, het kan nog maandelijks tot augustus 2022  Voorlopig vind ik het riskant worden om na afloop samen te eten, nu blijkt dat met de vele onderzoeken er nog zo weinig kennis is over de besmettelijkheid van het virus en wat de vaccins teweegbrengen in onze lichamen. Ook daardoor is het ongewis hoe ons leven er uit zal gaan zien in de komend jaren. Desondanks ben er vast van overtuigd, dat wij als mensheid onderweg zijn naar een tijd waarin wij meer en meer in vrijheid, ja in licht en harmonie hier op aarde met elkaar zullen kunnen leven.

lieve jij, ik wens een heerlijke zomertijd. 

unamore