l'Ouverture d'Unamore

Menu

December 2016

December 2016

lieve  mensen,

Straks is het alweer de laatste maand van het jaar.

Een veelbewogen jaar, waarin we op schokkende wijze geconfronteerd zijn met berichten en filmbeelden van terreur in allerlei vormen. Het is voor ons allen een ontluisterend jaar geweest. Het leidde er echter wel toe dat vele mensen en over de gehele wereld zich nog duidelijker geroepen voelen om te gaan voor de liefde en dat ook uitspreken. En niet alleen die liefde uit te dragen naar de mensen toe, maar ook voor de aarde zelf en al wat haar op leeft.

lieve jij, het is een lange mail geworden en niet zomaar vluchtig door te nemen. Misschien heb je er op een later tijdstip ruimte voor.

Ik mailde je zo graag wat mij deze dagen steunde, kracht gaf in de verwachting dat het jou ook goed zal doen. Kijk maar.

Zoals je weet, lees ik graag in het Urantia boek. Deze dagen las ik daarin een verhandeling van het goddelijke wezen Melchizedek over de dageraad van de beschaving. Het is een beschrijving van de zeer lange worsteling van de menselijke soort om zich omhoog te werken uit een staat, die weinig beter was dan een dierlijk bestaan en die, via de tussenliggende tijdperken, duurde tot de latere tijden toen er zich een echte, ofschoon onvolmaakte, beschaving onder de hogere rassen van het mensdom had ontwikkeld.

Urantia boek. Verhandeling 68

Een paar alinea’s daaruit wil ik met je delen, omdat die vooral indruk op mij maakten.

\\Tegenwoordig is de samenleving topzwaar door de vermeende menselijke behoeften die haar overwoekeren. De westerse beschaving van de twintigste eeuw gaat zwaar gebukt onder de enorme overdaad aan weelde en de buitensporige vermenigvuldiging van menselijke wensen en verlangens. De moderne samenleving ondergaat de spanning van een van de gevaarlijkste fasen van wijdvertakte onderlinge associaties en zeer gecompliceerde onderlinge afhankelijkheid.”

IJdelheid heeft in zeer sterke mate bijgedragen tot het ontstaan van de samenleving; ten tijde evenwel van deze openbaringen dreigt de oneerlijke wedijver van een verwaande generatie de ingewikkelde structuur van een zeer gespecialiseerde civilisatie geheel te overspelen en te verzwelgen. De behoefte aan het genot heeft lang de plaats ingenomen van de behoefte aan voedsel: de gerechtvaardigde sociale oogmerken van het zelfbehoud veranderen snel in lage, bedreigende vormen van eigen bevrediging. Door de zucht naar zelfbehoud wordt de samenleving opgebouwd; de ongebreidelde zucht tot bevrediging vernietigt de civilisatie onherroepelijk.

Dit sluit heel mooi aan bij een artikel van Judith Moore. Dit artikel geeft je hoop en blijmoedige standvastigheid mee. Het geeft inzicht over wat er gaande is zodat je niet blijvend in angst en zorg geslingerd wordt, als je de berichten in de media onder ogen komt.

De komende l’Ouverture van 3 – 4 december gaan we opnieuw terug naar de jaren 1996 – 1997, waarin de leiders van de indigou’s people een internationale conferentie in Rotterdam organiseerden om tot samenwerking te komen met de westerse mensen. Zij hoopten dat er door die samenwerking een meer harmonieuze wereld zou kunnen ontstaan met liefde en zorg voor onze aarde en alle volken die er leven. Die conferentie is kort voor aanvang afgeblazen. Het onderlinge wantrouwen was hiervan de oorzaak.  In de vorige l’Ouvertures las ik voor wat de oermoeders van de oude stammen via een channel mij vertelde over hun volk. Hun informatie had ik nodig voor de affiche die zou maken voor de conferentie.

De komende l’Ouverture lees ik de informatie voor van Rode Veder, een afgevaardigde van de Counsel van de Maya uit de sferen van Licht, over de rol van het Maya volk en haar functie voor de aarde. Ik zal enkele werken laten zien, die mooi aansluiten bij de woorden van Rode Veder,

Aurora Productions heeft drie nieuwe kaarten van mijn werk gedrukt. Deze liggen nu in de winkels,

Zij hebben de volgende titels meegekregen:

“I have a dream”   Martin Luther King

![11882542343609057836-501505803-2-5](http://unamore.com/admin/wp-content/uploads/2016/12/11882542343609057836-501505803-2-5.jpeg)

\\Liefdeskompas”  een werk dat ik maakte voor de bijeenkomst van alle afgevaardigde van de volkeren voor conferentie in Rotterdam ( 1996)

![11882542343609057836-501505803-2-6](http://unamore.com/admin/wp-content/uploads/2016/12/11882542343609057836-501505803-2-6.jpeg)

de kosmische moeder

11882542343609057836-501505803-2-7

Bij mij zijn, zoals je weet, ook de kaarten te krijgen en er zijn er nog velen. Ook van de steden en anderen thema’s. En als je een aantal wilt hebben, zo heb ik gemerkt kun je ze ook bestellen bij Aurora Productions

lieve jij, ik wens je een verrassend mooie laatste maand van het jaar waarin de intimiteit met je zelf en allen van wie je houdt, verdiept zal worden. Ontvang al mijn liefs en laten we vooral blijven geloven in de kracht en de schoonheid die in ieder mens aanwezig is.