l'Ouverture d'Unamore

Menu

December 2022

December 2022

Lieve mensen

Een nieuw jaar is begonnen en het lijkt er op dat onze vrijheden ten einde lopen ... nu ons zelfbeschikkingsrecht steeds vaker door een aantal mensen vanuit Brussel afgenomen kan worden. Dit zijn wel personen die wij in eerste instantie niet zelf gekozen hebben. Ook in den Haag komt het al voor dat onze tweede kamer de mond gesnoerd wordt wanneer moties niet aangenomen worden die vraagtekens zetten bij het bestuur de regering.

Toch ben ik er van overtuigd dat als we nee zeggen, ons niet langer meer laten misleiden en de groeiende controle dwang naast ons neerleggen, dit niet zal gebeuren. Misschien slechts even ... maar niet lang.

Er is een verlangen in ons aanwezig om elkaar onze liefde te geven en vooral merkten we dat met de kerstdagen. Waar komt dat verlangen naar liefde en vrede dat in ons zit vandaan?

Voor mij is dat geen vraag meer. Ik ben ervan overtuigd dat er een Oerbron is, van oneindige Liefde en Intelligentie. Een Lichtkracht, waaruit wij zijn voortgekomen en daar vanuit vonken in ons aanwezig zijn. Liefde is daardoor het eerste grondbeginsel van leven. Zij drukt zich uit in ons denkvermogen en hart. We kunnen die vonken ontwikkelen en voeden bij en aan elkaar. En ook in ons zelf wel ervaren ... intuïtief kunnen we aanvoelen wat Liefde is. Wat en wie we kunnen vertrouwen en wanneer daar twijfels over bestaan op onderzoek gaan.

Wij zijn hier op aarde allemaal met een vrije wil gekomen, waardoor alles wat we veroorzaken gevolgen heeft en zo kunnen we leren en een mooie harmonische wereld creëren voor alle mensen in alle landen op deze prachtige aarde.

De naam is mij gegeven om die Oerbron steeds meer bewust te kunnen worden en daardoor in verbinding te zijn met die Oerbron. En met dat besef ook met de ander te leven, die net als ik voortgekomen is uit die Bron, die ook wel de Centrale Zon genoemd wordt, of God. betekent in eenheid zijn met die Bron. Deze naam draagt ieder mens in zich, omdat deze naam het wezenlijke van ieder mens aangeeft.

Ik verwacht dat we in deze eerste maanden van dit jaar meer dan ooit geconfronteerd zullen worden met misleidingen en leugens van hen die ons besturen. Het is aan ons hoe wij in die confrontaties staan. Hoe wij in onze Waarheid staan, in onze Liefde, in ons Licht. Ja al dat wat we van nature zijn, vanuit de Oerbron.

Hoe de wereld er daardoor uit zal zien, weten we niet….Toch kan het zijn dat op 5 - 6 februari er een l’Ouverture mogelijk is. Tijdens die zondag zal Muso op zijn Basklarinet voor ons 3 van zijn composities spelen over St. Franciscus met de volgende titels. Gebed - Vogels - Verlichting.

Het zal een premiere zijn en we mogen ons dankbaar voelen dat hij ons dit wil geven. Tegen die tijd krijgen jullie daarover nog bericht van mij.

In de l’Ouverture van de lente, in de maand mei kunnen we ons opladen aan een lezing van Saskia Bosman over ons DNA en onze cellen. Vanwege een evolutie sprong waarin wij ons nu bevinden en ons lichaam alle mogelijkheden in zich heeft om deze sprong te nemen, is het bijzonder fijn haar kennis daarover te horen. Zij laat ons zien dat wij alles in huis hebben om een vitaal, liefdevol, vreedzame mens te zijn met meesterschap over ons eigen leven, in harmonie met het grote geheel. Saskia Bosman zal die middag ook via een meditatie ons daarin begeleiden. Tegen die tijd zal ik je daarover berichten. Info over Saskia Bosman zie https://inspiradiance.nl/over-mij/

In het seizoen van de zomer wil ik de l’Ouverture wijden aan de persoonlijke schilden. Tot zover mijn vooruitzichten voor de l’Ouverture in 2023.

De tentoonstelling ’Halte Europa’ een energetische stedentrip bij Aurora Art in November was voor mij een bijzonder mooie tijd ... waarin ik met mij zelf en mijn werk geconfronteerd werd ... en volop warme belangstelling mocht ervaren van o zovele vrienden en vriendinnen en ook van bezoekers die ik niet kende. Zo mijn 80ste levensjaar ingaan was zo bemoedigend en inspirerend.Het schilderijtje over de herfst uit de seizoenen van Amsterdam heeft nu een thuis gekregen!Jan Willem en Jonne Bakker van Aurora Art kochten ’Het schild van Europa’ en ik schonk hen ’de Opstand in de Banlieu’ uit de serie voor Parijs: ’les couleurs de Paris’Ook de Ziel van Granada heeft een thuis gekregen, waar ik bijzonder blij mee ben, omdat dit werk van mij bij haar ’veilig’ is ... Deze vrouw begrijpt dit werk …..misschien wel anders, dan ik zelf. Maar ik heb sterk de indruk dat zij zich bewust is van wat daar in het Alhambra zich heeft afgespeeld in de jaren toen daar door Moren, Joden en Christenen samen het boek van de Ene God gelezen werd.

Zo was dit schilderij te zien op de tentoonstelling.Ik wil deze groet beëindigen met een herinnering aan Jezus de Christus, over wie velen in de wereld deze maand zijn geboorte op aarde vieren.

Toen deze Jezus de Christus op aarde was, ontdekte Hij dat de mens en - Hij niet alleen - maar iedere mens “De weg, de Waarheid en het Leven is”.

Ja, dit Bewustzijn in zich meedraagt. Hij begreep dit toen nog als mens (en in die tijd als geen ander) ... dat Hij een deel, een Straal is van de Oerbron van het Leven. Vandaar dat Hij tijdens zijn leven ook zogenaamde wonderen kon doen. Laten we hier over nadenken …..en in het nieuwe jaar met groeiend bewustzijn onze stappen zetten in vrijheid en mededogen.

In eenheid en liefde