l'Ouverture d'Unamore

Menu

Januari 2013

January 2013

Lieve mensen

Een nieuwe tijd heeft haar rode loper uitgelegd .

Nog veel karma moet doorleefd worden voor we dieper de Aquarius tijd in kunnen gaan. Toch is haar energie soms al voelbaar. Voel ik me door haar aangeraakt en zie ik hoe geïnspireerd  mensen  over de gehele wereld de problemen, waarmee we verkeren op verrassende wijze trachten op te lossen. Door hun inzet gloort er hoop aan de horizon.

De komende l’Ouverture valt in het weekend van het 3 koningen feest. Een verhaal uit de bijbel van 2 duizend jaar geleden wordt weer in herinnering  gebracht. Het vertelt ons over de komst van een nieuwe tijd voor de mensheid. Ook toen waren het duistere tijden. Voor hen, die nog in de verbinding met de kosmos leefden, wisten dat er een verlosser geboren zou worden, die de mensheid een lichtend perspectief kon geven. Drie van hen waren koningen en lazen in de sterren dat hij geboren was en bezochten hem met goud, wierook en mirre. Dit kind werd later een groot meester. Jezus van Nazareth was zijn naam en heeft in die tijd een bijzonder rol gespeeld. Niet alleen in Palestina waar hij uiteindelijk stierf, maar daarvoor al in India, waar hij ingewijd werd in de Yoga en daarna in Nepal/Tibet waar hij de Vedische en Boedistische geschriften bestudeerde en vele volgelingen had. Hij wees de mens op het  innerlijk leven, daarvoor open te staan en zich niet te laten leiden door uiterlijk vertoon. Hij maakte geen onderscheid tussen vrouwen en mannen. De vrouw zag hij als de moeder van het universum. En wees zijn volgelingen erop dat zonder liefde niets kan bestaan. Daarom zei hij, verneder je medemens niet.

De inzichten van Jezus zijn ook voor ons inspirerend. Ik denk dat de mensheid nu pas in staat is om zijn visie over wat het is mens te zijn, te herkennen in zijn eigen zielsverlangen en van daaruit te leven. In deze duistere tijd hoeven we niet meer te verlangen naar een verlosser… naar een leider. Jezus heeft ons en met hem vele anderen, laten zien, hoe we weer in harmonie kunnen zijn met het licht  in de kosmos. Het licht dat ook wij bij ons dragen en zien in de ogen van de mens die we ontmoeten en in de natuur om ons heen.

De komende l’Ouverture is gewijd aan dit Licht in ons.

5-6 Januari  begint de l’Ouverture om 14.00 uur

Vanaf half 13.30 uur staat de thee klaar en heet ik je graag welkom. Het is fijn als ik van te voren weet of je komt en met hoeveel.

Rond 14.00 uur gaan we naar het atelier waar ik een voor een de schilderijen laat zien. Op zondag sluiten we af met een uur waarin ieder voor zich een notitie kan maken van wat hij of zij ervaren heeft. Zodat het niet in het dagelijks leven snel verloren hoeft te gaan.
Een notitie kan in de vorm van een gedicht zijn, een lied, een dans of in muziek op je meegebrachte instrument. Of een tekening. Na het delen van onze notities is er nog een stevige soep. Voor een financiële bijdrage staat een mandje klaar.

In de maanden Januari en Februari zijn enkele van mijn schilderijen aanwezig  in de Nassaukerk. De Nassaukerk is een protestantse gemeente die de stap heeft gezet om de beeldende kunst weer in hun kerk toe te laten. Dit is nieuw voor hen en zij zoeken daarin nog naar een bezielende vorm. Zo organiseren zij iedere twee maanden een kunstvespers, waarin schilderijen, gedichten, muziek en het woord uit de bijbel bij elkaar gebracht worden, elkaar inspireren en verrijken. Op 10 Februari heeft de kunstvespers het thema: de engel van Amsterdam. Mijn schilderij van over deze engel zal daar in centraal staal. Carolina Ansink zal op haar fluit spelen. Er zullen gedichten voorgedragen worden en dominee, Klaas Holwerda komt met  teksten uit de bijbel en zijn blijmoedige overdenkingen daarbij.

Mocht je er heen willen gaan de Nassaukerk is aan de Wittekade 111. In de wijk Oud West. Info: http://www.nassaukerk.nl/ De vespers wordt om 16.00 uur gehouden.