l'Ouverture d'Unamore

Menu

Januari 2017

January 2017

lieve Mensen

In deze donkere deze dagen waarin ik mijn mails weer verstuur, wil ik ook enkele van mijn gedachten die in mij rondgaan met jullie delen. Ze gaan over het terugkerende licht van de zon.

Deze dagen zo stel ik me voor, zal ook eens in ons duister wereldgebeuren het licht terugkeren.

ik verwacht dat wanneer wij, onze duisternis erkennen in waar onze zelfzucht ons toe heeft gebracht, het licht weer zal verschijnen in ons denken en handelen. Dan wordt het mogelijk dat het aanschijn van de aarde zal veranderen.

ik verwacht wel dat de duisternis nog in hevigheid zal toenemen voor dit heldere Licht er uit voort zal komen en vrede en harmonie op aarde zal brengen.

Toch ... nu al heeft ieder van ons de mogelijkheid dit proces in zijn eigen leven door te maken.

Velen van ons ontdekken al verschijnselen van Licht in zijn of haar leven

en dat maakt het leven gelukkig hoopvol en boeiend.

We gaan steeds meer zien, ons onderscheidingsvermogen groeit, leugens worden zichtbaar,

vooroordelen worden doorzien en opgeruimd. Oude patronen kunnen we steeds makkelijker loslaten.

We zijn hoe dan ook onderweg naar een eenwording met de Bron van het Licht en juist deze dagen, waarin het nog zo donker buiten is, weten we dat ergens in ons hart. Daarom hunkeren we ook zo naar vrede op aarde, naar warme gloedvolle intimiteit, en harmonie met elkaar.  Diep van binnen weten wij dat het de bedoeling is van ons leven hierop aarde.

Misschien daarom wel ontstaat er vooral deze weken ook een schijnwereld van harmonie, die zichtbaar wordt in de reclames op de televisie en als we niet oppassen ook bij de verlichting in ons huis en er buiten. In bomen branden vele lichtjes ……in de grachten van Amsterdam zijn prachtige licht objecten. Want o het moet mogelijk zijn ….we kunnen haast niet wachten dat er vrede op aarde zal zijn tussen ons mensen en de volkeren of moet ik zeggen dat we verlangen dat de leiders van de volkeren dat eens gaan inzien en stoppen met oorlog voeren.

Toch zal die vrede er pas kunnen komen als we ons zelf bewust doen zijn, dat we in verbinding kunnen leven met het licht dat in ons aanwezig is …iedere atoom is omringd door kosmisch licht. We zijn zowel deel van de aarde, als van de kosmos. We hebben daardoor een innerlijk geestelijk leven dat we kunnen voeden, zoals we ook ons lichaam hebben te voeden om niet aan een lichamelijke dood te bezwijken. Zo kunnen we ook geestelijk doodgaan als we in onze zelfzucht verdrinken.

De komende l’Ouverture is op  7- 8 Januari

Dit weekend gaan we weer terug naar 1996, toen de stammoeders en vaders mij informeerde over de rol van hun volkeren, die de aarde bewoonden en waarvan de nazaten naar de internationale conferentie in Rotterdam zouden komen, waar ze met de afgevaardigden van vele landen over de zorgelijke situatie van de aarde zouden spreken en hun kennis delen. Het zijn de gesprekken van de moeder van de oude stammen en een priester van de Azteken, die ik met enkele anderen in 1996 mocht hebben en ik die middag zal voorlezen.

Moge in het nieuwe jaar het licht toenemen en de duisternis doen verdwijnen.