l'Ouverture d'Unamore

Menu

Juli 2014

July 2014

Lieve mensen

Onverwachts zijn we intens betrokken geraakt bij een oorlog. Waarbij onze dierbaren op gruwelijke wijzen sneuvelden. Hangt de vlag half stok en kijken we met tranen in de ogen naar schermen waarop de beelden van die oorlog pijnlijk zichtbaar zijn. Geluiden komen nauwelijks door, de wind is niet voelbaar noch de nacht en ook de geur ontbreekt.

Wij zitten hier enigszins veilig en kijken er naar.

Een golf van triestheid en medeleven vooral voor degenen, die hier nauw bij betrokken zijn, maakt zich van ons meester. Overal hoor ik de vraag naar het waarom van dit gebeuren. Voor ons mensen is het zo moeilijk te begrijpen. Daarom ook wil men op zoek naar de daders, wordt er geroepen om vervolgingen en straf. Er wordt zelfs geroepen om er een leger op af te sturen. Maar de situatie lijkt mij zo ingewikkeld dat het een wereld oorlog kan ontketenen, waardoor er nog meer dierbaren de dood ingejaagd worden.

Hoogstwaarschijnlijk zal nooit duidelijk worden wie de daders zijn, want velen zijn er bij betrokken in dit politieke steekspel om macht en invloed dat in alle hevigheid plaats vindt en alle menselijkheid doet wegvlakken, als niet ter zaken.

Daardoor ook voelen we ons radeloos en verraden.

Wellicht kan dit gebeuren ons ook meer inzicht geven in wat de inwoners van Gaza nu ondervinden. Ik hoop het zo, want in ons land hebben de politici en veel mensen in al die jaren na de wrede oorlog, nog nauwelijks een oog gehad voor de open gevangenis, die dit gebied is, waarin de Palestijnen al 60 jaar moeten leven en deze weken in een wanhopige afgrijselijke situatie verkeren. Mocht je ook aan hen denken vergeet dan daarbij niet dat velen van hen in de dichte gevangenissen in Israel vast zitten zonder administratieve detentie en zonder aanklacht en proces. Weet lieve mensen dat het Israëlische leger steeds weer Palestijnse kinderen doodt, gemiddeld twee kinderen per week in de afgelopen 14 jaar.

Deze dagen zijn wij misschien op het punt gekomen dat wij en mas vraagtekens zetten bij de beelden op het TV scherm en bij wat er gesproken wordt. We zijn in staat het niet eens meer te willen horen, maar gaan liever op zoek naar de zin van de dood en het leven dat we leiden. We willen het oorlogvoeren niet begrijpen, al lang niet meer. Hier put ik hoop en vertrouwen uit.

Duizenden jaren lang zijn we begoocheld door hen die macht over ons hadden, het waren koningen en politieke en religieuze leiders. We hebben hen gehoorzaamd en geloofd. Onze levenskracht en visie willen we niet meer aan hen afstaan. We keren terug naar ons eigen hart. We verlangen naar onschuld en worden stil en horen opnieuw een oud lied dat in ons zingt

Het gaat over dat we een familie zijn, een mensen familie, dat verlangt in liefde en harmonie met elkaar te leven, dat zingt over het licht in de duisternis, een groeiend licht dat ons de weg wijst naar onze goddelijke roots. Als we dit lied gehoord hebben, zien we het stralen in de ogen van onze naasten en van zoveel nieuwetijds kinderen om ons heen. Ook bij hen in Kief, die bloemen leggen bij de ambassade.

Het doet ons verlangen ons te zuiveren van de blokkades die ons tot speelbal hebben gemaakt.

Er is een mooi verhelderend boek verschenen van Thea Terlouw met de titel “de cyclus van leven en dood”. Uitgegeven bij Petiet

Dit boek heeft mij geholpen bij het kijken naar dit lugubere drama. Ik vertrouw dan ook dat wij van deze gruwelijke situatie zullen leren en zo stap voor stap de robot in ons kunnen uitschakelen die gericht is op snelheid, pure winst en materie, zodat we weer mens worden met de mensen om ons heen. Het besef begint langzaam tot ons door te dringen dat wij mensen het zelf kunnen zijn die van alles veroorzaken en dat ook weer kunnen herstellen.

De komende l’Ouverture was ik van plan via de schilderijen op reis te gaan door de landen ….zie mijn agenda op mijn site www.unamore.com

Vanwege de situatie in de wereld heb ik nu schilderijen uitgezocht die ons kunnen helpen onze liefde voor de aarde en al wat er op leeft te vergroten. Voel je welkom. 2-3 augustus.

6-7  september is er weer een l’Ouverture dan is het een weekend waarin je vrij kunt binnen lopen van 13.00 uur tot 17. 00 uur.

Dag lieve jij, met al je vragen in je hart, met al je liefde voor het kostbare heilige leven.