l'Ouverture d'Unamore

Menu

Maart 2021

March 2021

lieve Mensen

Even leek het erop alsof de wereld weer net zo was als vroeger, toen de sneeuw ons land bedekte, Het water stil lag en velen van ons schaatsten op de grote wijde plassen en ook hier op de Keizersgracht danste de kunstschaatsers. De zon scheen de huizen binnen en iedereen proefde aan een vrijheid, die sinds lange tijd niet zo sterk gevoeld werd.

Hoe schijn me kan bedriegen, verontrustte me opnieuw, toen ik over de dreigende taal hoorde van hen die menen ons land te kunnen begeleiden in een lastig periode, waarin het gevaar van een rond waaiend virus ons ziek kan maken. Onze minister van gezondheid zadelde kinderen, die hem iets mochten vragen, tijdens het jeugdjournaal op, met hen verantwoordelijk te stellen voor de gezondheid van hun ouders. Want zij zijn in staat hun vader en moeder, hun lieve opa en oma ziek te maken. Ook de demissionaire minister van justitie en veiligheid verdedigde een wet, waarin zelfs ook overdag de avondklok kan worden ingesteld om mensen te kunnen arresteren.

Ik verwacht dat we te maken zullen krijgen met checkpoints voor gebieden, waar je wel of niet in mag, zodat wij allen als pionnen ingezet kunnen worden op het schaakbord van het leven, zoals zij dat zien en verkiezen te winnen.

Maar ik ben ervan overtuigd, dat wij meer zijn dan een nummer, een aantal, ja dat er in ons een aanwezige kracht is, die verlangt in vrijheid te leven met aandacht voor de ander. Je ziet het al bij het kind, hoe het op ontdekkingstocht gaat. Later ervaren we, hoe we er van leren. Ieder mens verlangt naar liefde en begrip en het ontwikkelen van de eigen talenten. Daarom zijn de inzichten van onze regering bovenal nu schadelijk voor onze jeugd en zeker niet op te lossen met geld.

In deze rondzend groet van mij, wil ik je vooral laten weten, dat ik vol vertrouwen kan zijn dat de  levenskracht ons uit deze angstige begrensde wereld zal kunnen weg lokken en leiden naar een fase, waarin wij ons zelf en elkaar in vrijheid in de ogen kunnen zien en omhelzen. Het zal echter nog een lange tijd duren, eer we deze dramatische periode in het leven van de mensheid achter ons kunnen laten. We zullen nog vaak opgeschrikt worden door de vele onthullingen van leugens en manipulaties die nu ontdekt zijn en die nog zullen volgen, waarvan de weerga in ons leven diep zal doordringen en zelfs het leven op aarde zal veranderen. Want ik ben ervan overtuigd dat het Licht het duister zal doorklieven, dat al zo lang op aarde zo welig tiert en in alles doorgedrongen is, Het Licht zal de mensheid op weg helpen naar een prachtige samenleving. Waarin de rijken niet rijker zijn dan de armen en alle kinderen de mogelijkheid krijgen het leven te leven, waarvoor zij gekomen zijn, welke huidskleur ze ook hebben.

De komende l’Ouverture van 6-7 maart, wil ik werk laten zien dat ons bemoedigt in het vertrouwen dat wij in staat zijn van de aarde een paradijs te maken voor alle mensen, zoals het bedoeld is toen het gecreëerd werd vanuit de Albron van het Leven. En niet van wat wij er van gemaakt hebben vanuit ons egocentrische behoeftes, die zo ver doorgeschoten zijn, dat we de aarde en het leven zelf aan het vernietigen zijn. We gaan dit inzien stap voor stap en daardoor is het nog steeds mogelijk dat we inzien dat de voorbereidingen die nu getroffen worden om het leven anders in te richten met checkpoints van de tafel geveegd kan worden en dit hoop ik ook met de grootscheepse legeroefening die Amerika nu voorbereid en niet eerder nog zo’n ontvang had, aan de grens van Rusland en die de wereld vrede in gevaar zal kunnen brengen.

Het kan zijn dat ik niet meer dan een persoon op een l’Ouverture dag mag ontvangen. Mocht dat zo zijn dan stel ik de l’Ouverture weer uit. Wie weet kan het volgende maand wel door gaan. Voor twee deelnemers op iedere dag, doe ik het voorbereidende werk graag. Vooral ook omdat een l’Ouverture voor mijn eigen geestelijke groei voedend en plezierig kan zijn.

lieve jij, de knoppen die getuigen van de levens kracht van de bomen worden al zichtbaar. ik wens je toe die kracht ook in je zelf te koesteren en met vertrouwen je stappen te zetten in dit nieuwe jaar.

unamore