l'Ouverture d'Unamore

Menu

Maart 2022

March 2022

Lieve mensen,

Misschien zijn we het vergeten, maar de Oerbron waaruit wij leven is pure Liefde. In onze hang naar materialisme hebben we vele mogelijkheden bedacht om onze materiële behoeftes te bevrediging. Zij die de macht daartoe hadden, hebben die naar zich toegetrokken en creëerden uitgekiende systemen en manipulaties, waardoor er nu over de gehele aarde nauwelijks nog voldoende geld beschikbaar is voor een mooi leven in liefde, het geboorterecht voor ieder mens. Op aarde sterven nu dagelijks vele volwassenen en kinderen en ook dieren van honger of zijn er voor op de vlucht.

Ik herinner mij dat in ons land de besturen van de gemeentes al jaren roepen dat er een groot tekort is aan financiën op alle fronten. Lange wachttijden zijn ontstaan voor hen die hulp behoeven, zoals o.a in de jeugdzorg, of een woning. Ook verpleegsters en politie worden onder betaald. Ik wil hier nu niet verder op ingaan.

Waar ik het vandaag over wil hebben is, dat tot mijn grote vreugde ik zie dat de basis, ja de oergrond van ons zijn ... de liefde voor het eigen leven en voor elkaar door velen ingezien wordt. En het inzicht dat dit ons min of meer is ontnomen, overal in de wereld groeit.

Vele mensen willen dit niet langer meer verdragen. Willen dit niet langer meer toestaan. Want het mag niet zo zijn, dat een handje vol rijken steeds rijker wordt en alle mogelijkheden daartoe krijgt. Terwijl de armoede toeneemt en vele bedrijven doorgaan met het vergiftigen van ons leefmilieu, waardoor mensen ziek worden. Wat ons steeds meer ontnomen dreigt te worden is de eigen verantwoording het leven lief te hebben op onze eigen manier en daarin keuzes te maken. En niet als een soort gecontroleerde robot dienst te doen in het leven van een enkele ander. Als de Liefde de oergrond van ons leven is. Hoe sta ik dan in deze Waarheid.

De komende l’Ouverture 5-6 maart wil ik aan de hand van mijn schilderijen daar meer inzicht in krijgen, opdat we ons meer en meer bewust worden wie wij als mens zijn. Liefde is een Kracht, zij is Intelligent en wijs ... en kan alleen gedijen in vrijheid. Het is het Goddelijke in ons dat zich wil openbaren en uitdrukken in alles wat we doen.

“Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad” zei de goddelijke Leeraar Jezus van Nazareth tegen zijn volgelingen.

En zo wil ik leven ...

Samen leven met jou op deze mooie aarde

Je unamore