l'Ouverture d'Unamore

Menu

Nieuwsbrief Januari

January 2019

Lieve mensen

Rond de aarde openen zich steeds meer poorten, waardoor het helende kosmische Licht van de Albron ons kan bereiken. Deze dagen zie ik duidelijker dan voorheen hoe een snel groeiende groep mensen over de hele wereld bezig is een netwerk van Licht te creëren.

Al luisterend naar hun gevoel en intuïtie maken zij hun keuzes onafhankelijk van wat een ander daar ook van kan denken. Velen van ons zijn bezig hun leven in evenwicht te brengen en zuiveren hun karma. Wat zo mooi daarvan is, is dat de oprechte aandacht en liefde voor elkaar groeit ... bij deze groep bevlogen mensen zie je dat ze opener en milder naar elkaar toe zijn. Een gevoel van broederschap ontstaat ... buiten de instituten en landen om en zelfs vrijheid en gelijkheid kan opnieuw ontdekt en aan elkaar gegeven worden.

Aartsengel Michael, een zoon Gods was 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen om als de mens Joshua Ben Jozeph voor ons een voorbeeld te kunnen zijn. Hij toonde als geen ander ons de weg van de mens. Hij was in eenheid met de onvoorwaardelijke Bron van Liefde en Licht, die wij, mensen op aarde kunnen beleven als een God de vader in een ouder verenigd wiens kinderen wij zijn. Zijn Lichtvonken zijn wij allen.

Vandaar dat we graag deze dagen nu het zonlicht weer terug keert naar de aarde na al die donkere weken behoefte hebben aan een gevoel van familie zijn van elkaar ... broederschap willen ervaren ... vriendschap, ondanks de verschillen in ons denken en gedrag ... en gevoelens.

Die behoefte komt van een goddelijke vonk in ons, die vooral deze dagen opspeelt en die we uiten door het aanbrengen van lichtvonkjes buiten ons in huis en in bomen en de straatverlichting. Het is ons verlangen naar harmonie, die vaak zo ver te zoeken is ... dit verlangen stuwt ons op…deze kerstdagen.

lieve Jij, mooi Lichtvonkje, 31 december eindigt dit jaar en gaan we een nieuw jaar in met iedere dag weer mogelijkheden om een Lichtvonkje te zijn. Ons zelf en allen om ons heen lief te hebben en natuurlijk moeder aarde, zij die ons voedt en waarop we leven en ook met aandacht en liefde voor allen die ons voor gegaan zijn en nu in de licht sferen aanwezig zijn en niet te vergeten al Gods engelen die ons ook begeleiden en hoe !!! en al de goddelijk wezens waar zo mooi over geopenbaard is in het Urantia boek. Ook in het nieuwe jaar zullen we nog steeds met grote sprongen door mijn leven gaan.

op 5 – 6 januari is er in de l’ Ouverture aandacht voor de jaren, waarin ik mijn serie voor Amsterdam schilderde. Dat was in 2002 en 2023

Ze waren te zien in Amsterdam in 2004 in het toenmalige museum Geelvinck Hindeloopen huis. Ik was op zoek geweest naar de ziel van Amsterdam ... hoe ontstond die ... eens ver diep in het verleden toen deze plek op aarde nog een kolonie van Atlantisch was en waar een groep Maya’s leefden.Ik zal er over vertellen en laten zien in dat weekend.

lieve jij, dank voor je aanwezigheid in mijn leven, je Licht, je aandacht. Het heeft me verrijkt. Laten we voortgaan en ons Licht overal waar we zijn meenemen, opdat het Lichtnetwerk op de aarde zich kan uitbreiden en de duisternis eens zal doen verdwijnen.

je unamore