l'Ouverture d'Unamore

Menu

Nieuwsbrief Kerstmis 2015

December 2015

Lieve mensen,

  1. december beleefden wij de zonnewende. Nu zal het licht weer langzaam terugkomen. Ik hoop ook in ons bewustzijn, opdat het helderheid zal meebrengen in onze gedachten over ons zelf en de anderen.

Ook bij de keuzes die wij straks gaan maken om het leven hier op de aarde meer schoonheid en vreugde mee te geven, zowel in ons eigen leven als dat van anderen.

ik wens allen deze dagen, waarin zoveel mogelijkheden van intimiteit ons gegeven zijn, vooral inzichten toe en ook de moed om die inzichten te leven.

De l’Ouverture in het eerste weekend van het nieuwe jaar op 2-3 januari kan, zo wens ik, ons daarbij tot inspiratie zijn.

Er zijn dan enkele werken te zien uit 1985 – 1986, die ik nog in privé bezit heb, over een oud ritueel bij Amerikaanse sjamanen. Het is een ritueel om de jonge mensen voor te bereiden op hun leven als volwassenen. Ik en in die tijd mijn man, deden daar aan mee in het diepe zuiden van Frankrijk hoog in de bergen boven de boomgrens. Mijn man, die zich met vele anderen inzette in de hoop een einde te maken aan de onderdrukking van het Palestijnse volk, had het bijzonder moeilijk zijn eigen leven te begrijpen en wij hoopten dat dit ritueel hem daarbij zou kunnen helpen. Helaas heeft dat toen niet plaats gevonden. Later besloot hij mij en onze zoon niet langer tot last te zijn met al zijn vragen, zodat ik me totaal zou kunnen wijden aan mijn schilderen. Hij geloofde in de kracht van mijn schilderijen en had ze lief. We scheidden om elkaar de zo nodige ruimte te kunnen geven, die we beiden nodig hadden om onze eigen weg te begrijpen en te vervolgen. Gelukkig werd zijn leven later dragelijker en kwam ook de schoonheid en dankbaarheid er weer in terug.

Tijdens deze l’Ouverture zal ik ook een medicijnwiel leggen en onze totemdieren oproepen om ons te begeleiden in ons nieuwe jaar. Als het donker genoeg is projecteer ik groot op de muur enkele dia’s van de plek in de bergen, waar ik toen aan dat ritueel heb meegedaan en dat mij buitengewoon heldere inzichten gaf in de weg die ik heb te gaan en waar ik nu nog dagelijks steun aan heb. Het was mijn eerste kennismaking met het sjamanisme en ik heb er vele jaren kracht uit geput.

Vanuit mijn huis in de kerstsfeer groet ik je met een dankbaar hart voor alle steun en inspiratie, die ik vaak zo rijkelijk mocht ontvangen en ik hoop natuurlijk in het nieuwe jaar je ook weer in de l’Ouverture te zien.

Voor mij is het kerstfeest een feest van dankbaarheid en ontroering vanwege die grootse Liefde, waarmee Aartsengel Michael naar de aarde kwam om mens te worden en bij ons te leven. Eerst als kind en zo opgroeiend en alles meemakend wat wij mensen te verduren hebben op deze chaotische aarde vol onbegrip en lijden. Als Jezus heeft hij ons de weg gewezen en verteld in parabels over de Waarheid van mens – zijn. En o vreugde bij zijn heengaan heeft hij ons zijn Geest gegeven. Waardoor wij dat weten,die kennis over die waarheid nu in ons kunnen meedragen.

Het stimuleert ons onderscheidingsvermogen en verlicht het lijden waarmee we geconfronteerd worden zowel in onszelf als om ons heen. Er zijn momenten dat me ik sprakeloos voel van ontroering wanneer deze grootse liefdevolle Gebeurtenis van duizenden jaren geleden tot me begint door te dringen.