l'Ouverture d'Unamore

Menu

November 2016

November 2016

lieve Mensen

De lucht is blauw hier boven Amsterdam. Het stralende heldere zonlicht schijnt op de vele tinten zacht groen en geel van de bij de  in de platanen voor mijn huis. Ook de golfjes in het water van de gracht schitteren door het zonlicht.Het is een genot om dit alles te zien op deze zondagmiddag in de herfst.

De herfst is nu werkelijk aanwezig, een periode van loslaten, niet alleen buiten in de natuur, maar ook in mijn huis.

Joera en ik zijn met een interne verhuizing bezig. We hebben grootse plannen die straks veroorzaken dat ik 1 keer of misschien zelfs 2 keer een maandelijkse l’Ouverture moet overslaan. De kamer waar mijn werk is opgeslagen wordt dan onderhanden genomen. Het plafond en de muren gestuukt. Daarna wordt de ruimte zo ingericht dat ik daar ook mijn kantoortje kan hebben. Het kleine kamertje aan de voorkant van het huis, waar ik nu nog mijn kantoortje heb, wordt bij de kamer van Joera getrokken.

Bijna alles krijgt een andere plek in huis en elke dag is er dezelfde vraag: wat wil ik nog meenemen voor in de komende 10 jaar. Wat voedt mij nog …. ik had dat na mijn tour in Portugal ook gedaan en zo ontstond toen de kleurrijke rustkamer waar we de l’Ouverture aan de ronde tafel beginnen. Nu gaan we een trap hoger.

l’Ouverture van 5 – 6 November gaat door. Een klein aantal deelnemers komen met hun schild. In de loop der jaren merkte ik dat het zinvol is om opnieuw en dan ook met anderen naar je eigen schild te kijken en ook die van anderen te zien. Want als je het lang in huis hebt, treedt er gewenning op en daarom is het goed het schild als het ware terug te zien in een l’Ouverture tussen andere schilden.

Het kan zijn dat je er zelfs nieuwe aspecten in ziet. Het wonderlijke is dat het met je meegroeit en zo kan het je opnieuw inspireren en tot steun zijn. Ook al heb je geen schild is het boeiend om te komen en te ervaren wat een schild voor iemand kan betekenen. Voor hen die nog niet weten wat een schild is.

Een schild is een heel persoonlijk in kleuren door mij geschilderd verhaal van een mens. Het heeft aspecten van een portret zonder de fijne uiterlijke weergaven. In zo een schild gaat het meer om een innerlijke weergave van de geportretteerde. Ik gebruik graag het woord schild vanwege de verwantschap met de schilden die vanuit de sjamanistische traditie gemaakt worden. Deze schilden hebben een beschermende en corrigerende functie voor bepaalde aspecten van een persoon of stam. Een door mij gemaakt schild vervult deze zelfde functies voor degene voor wie het gemaakt is.

In mijn schilden gaat het vooral om de schoonheid van de ziel, de weerkaatsing van haar licht. Zo wordt het tegelijkertijd zowel boodschapper als getuige van de ziel. Door deze eigenschappen kan het schild beschermend en corrigerend werken. Het geeft richting aan het bewustzijn van de geportretteerde in de positieve zin. Op deze wijze wordt het goddelijke aspect van de mens zichtbaar.

In 1983 begon ik met het maken van schilden. Sindsdien heb ik deze wijze van portretteren steeds verder ontwikkeld. Ik schilder ze op papier en maak gebruik van gemengde technieken.

Het formaat is 65 x 55 centimeter. De prijs is 2.500 euro. inclusief lijst. Wanneer je geïnteresseerd bent in een persoonlijk schild kun je mij, Unamore, bellen op het nummer 020-6123532.

Mocht je besluiten mee te doen. Laat me dan bijtijds weten wanneer je komt. Mocht dat op zondag zijn, dan wil ik ook graag weten of je dan mee van de soep wilt eten. Op zondags het vrij parkeren en dat is natuurlijk handig als je met een schild komt.

Of de l’Ouverture in december door kan gaan weet ik nog niet. Maar ik zal jullie maandelijks op de hoogte houden. Mocht de l’Ouverture ook in december door kunnen gaan, wat ik verwacht, dan duiken we weer terug in het jaar 1996 en lees ik voor wat een afgezant van de counsel van het Maya volk mij vertelde en wellicht ook nog van een priester van de Azteken.  Nu 20 jaar later is deze informatie ook voor ons nog steeds indrukwekkend, zoals we dat tijdens de vorige l’Ouvertures ontdekten, toen ik voorlas wat de oermoeders van weer andere stammen ons vertelden over hun volk.

lieve jij, die dit alles weer gelezen hebt. Dank daarvoor. Moge de herfst kleurrijk en blij voor je zijn.