l'Ouverture d'Unamore

Menu

November 2020

November 2020

Lieve mensen

Het virus waait nog steeds rond. Voor mij is het huiveringwekkend te zien, hoe wij mensen nu bijna overal in de gehele wereld moeten leven. Dit verontrust me zeer.

Blijkbaar, zo denk ik dan, accepteren wij toch wel enigszins gemakkelijk deze onzichtbare wrede wereld. Passen wij ons aan, omdat er nog steeds in de verwachting wordt geleefd, dat we alles wat we willen, wel naar onze hand kunnen zetten en deze angstige verwarrende tijd weer gauw voorbij kan zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat dit geen goed idee kan zijn, waarmee wij elkaar nu moed in spreken. Ik heb er geen vertrouwen in, dat wij mensen met de techniek, die we nu hebben en die zich nog verder zal ontwikkelen ons leven hier op aarde totaal kunnen gaan beheersen en zo steeds mooier en efficiënter en zelfs gezonder kunnen maken.

Lieve jij, ik ervaar dat jij en ik meer zijn dan de materiële zichtbare tastbare materie van ons lichaam en het bezit van onze woonplek en wat anderen van ons weten via data en de gegevens die over ons verzameld zijn. Ik ervaar in mij een aanwezigheid van geestkracht en neem die ook waar bij anderen, niet alleen in hun ogen, maar ook als ik zie, hoe zij leven en welke keuzes ze maken. De schilden, die ik al tientallen jaren voor mensen maak, getuigen daarvan.

Ik weet ook, dat wij op een heel klein planeetje leven, in een ontzagwekkend groot heelal met zonnen, manen en ontelbare sterren en vele, vele planeten. Onze aarde is omgeven met poorten, waardoor wij in verbinding zijn met kosmische Lichtwezens, die ons gadeslaan en ook willen helpen bij het oplossen van de problemen, waar we mee geconfronteerd worden.

Vanuit het Hart van deze voor ons ondoorgrondelijke Scheppingen, is de mensheid voortgekomen met ontelbare miljarden stralen van elektronische energie. Deze energie nu ademt in ons. Het is het kosmische Licht in de atomen van al onze cellen.

In onze diepste kern zijn jij en ik Lichtwezens in een stoffelijk lichaam. Wij hebben daardoor de mogelijkheid ons door dit Licht te laten leiden, te laten inspireren. Je hoort mensen wel eens zeggen over een ander “o die heeft het licht gezien”. Onbewust weten we het.

In de komende l’Ouverture van 7 - 8 november wil ik aandacht geven aan mijn zeven steden project. Met dit steden project laat ik via mijn schilderijen zien, dat ook de aarde een Lichtwezen is en bijzondere Lichtplekken kent, waar mensen door de eeuwen heen trokken, om daar te leven of het verlangen kenden die te bezoeken.

Ik hoop vurig dat steeds meer mensen de behoefte voelen om het Licht in zichzelf te ontdekken en te voeden en vandaar uit hun keuzes maken. Waardoor er meer liefde op aarde zal zijn. Want die elektronische energie bevat pure overstijgende Liefde, waardoor, zo verwacht ik, ons egocentrische gedrag kan veranderen en ook de angst voor de dood en gebrek langzamerhand verdwijnen zal. Wij nieuwe radicale wegen durven in te slaan om de grote problemen, die op ons afgekomen zijn, daar oplossingen voor te vinden. Waardoor ook de jeugd in haar groei naar volwassenheid een vreugdevolle visie kan hebben op hun toekomst.

Want de vraag waar dient het leven nog voor ? Waarom leven wij ? Is ook voor hen en ons allemaal niet te ontlopen.

ik hoop dat mijn schilderijen daarin richtinggevend kunnen zijn ...

Op 5-6 december wil ik weer opnieuw starten met een snuffel weekend, waarin iedereen vrij is om te komen wanneer het hem/ haar uitkomt om mijn schilderijen te zien en ook mee aan kan zitten aan de ronde tafel om ons te bezinnen over wat er gaande is in de wereld en in onszelf en elkaar te inspireren. Zoals vele jaren geleden wil ik in ieder seizoen een l’Ouverture hier aan wijden.

lieve Jij, ik wens dat je licht ervaart in deze verduisterde wereld en zo met vertrouwen je weg er in weet gaan.

je unamore