l'Ouverture d'Unamore

Menu

Oktober 2021

October 2021

Lieve mensen

De blaadjes aan de bomen verkleuren en dwarrelen naar beneden en rusten tussen de fietsrekken op de stoep. Tot mijn schrik verlaat de zon ons al snel na het avondeten om plaats te maken voor de maan. Alles zal anders worden…in dit nieuwe seizoen, waarin het niet lang meer zal duren, voordat ook de sterren aan de hemel staan. En waarin hen, naar wie wij opkijken en die wij in onze bewondering tot een soort van sterren van de mensheid hebben uitgeroepen weer op de podia te zien zijn. Deze getalenteerden met hun prachtige gaven zijn nu slechts te bewonderen voor een groot aantal mensen, die vanwege een pasje hiervan kunnen genieten. Deze zogenaamde bevoorrechte groep kan zich voeden aan concerten …dans voorstellingen, musicals of andere evenementen, welke echter voor zeer velen en dat is toch wel een grote groep mensen, op voor hen verboden terrein zich afspelen.

Hoe lang blijven we dit tolereren? Hoe is dit moreel te verantwoorden? Hoe creëren we een leefbare samenleving in deze beginfase van het Aquarius tijdperk, waarin heel de mensheid op weg is gegaan naar meer verdieping van wat waarheid is, harmonie en verbinding.

De komende l’Ouverture van 2-3 Oktober heb ik gekozen voor het thema: “geestkracht” Ieder mens heeft niet alleen een lichaam, maar ook een geest. Hoe voeden we die geestkracht in ons ... velen wandelen of fietsen in de natuur, gaan mediteren en gaan naar concerten, delen met elkaar hun ervaringen, inzichten verdiepen zich ... beleven kunstuitingen en dit alles is van essentieel belang voor ieder van ons, niemand uitgezonderd. Met een corona-pas staan we voor een moreel dilemma nu het tonen van een gezondheidsbewijs veroorzaakt dat velen, ja zeer velen gezonde mensen, beperkt worden in hun vrijheid, en dit ook als een aanslag op hun persoonlijke levenssfeer, ervaren.

Ik hoop dat door deze situatie in ons land, waarin verbondenheid en de vrijheid van de samenleving op het spel staan, ieder van ons hier niet van wil wegkijken. En tot het besef komt dat wij nu met zijn allen voor een morele keuze staan. Gaan we mee in het apartheid regime of maken we het de regering duidelijk dat dit beleid, dat zelfs ook volgens de regels bij het maken van een wet, niet waarachtig is.

We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag, hoe verschillend dat er ook mag uitzien. Ik geloof in de geestkracht van ieder mens …een kracht die oneindige liefde is, intelligent en wijs. Ik zal daarom altijd respect hebben voor de keuze van een ander, wanneer die uit liefde voortkomt. Ieder mens is uniek en is hier op aarde met een heel eigen doel, en zal zijn of haar keuzes daarin maken, daar kan en wil ik dan ook geen oordeel over vormen.

Ik hoop dat de komende l’Ouverture ons kan inspireren tot een heldere oprechte houding in deze nu nieuwe situatie in ons land.

In liefde en verbondenheid, je unamore

Want wij zijn allemaal voortgekomen uit dezelfde Lichtbron, een oneindige Oerbron van Liefde.