l'Ouverture d'Unamore

Menu

Rondzendbrief December 2015

December 2015

Lieve mensen,

Sedert enkele weken zijn we geconfronteerd met het gruwelijke feit van aanslagen, die plotsklaps kunnen opdoemen met schrijnende dodelijke gevolgen.

Er wordt verschillend op gereageerd.

Zoals met woede en terreurdaden vooral door de leidende politici, maar ook met begrip. Steeds meer mensen zijn in staat de waarden van Liberté, Egalité en Fraternité te leven en de kracht en de schoonheid daarvan opnieuw te ontdekken.

Zo ook in mij, hoop ik ... en is er in mijzelf een bijzonder gevoel van stille vreugde van een weten groeiende, die het vertrouwen voedt in de weg die mensheid nu gaat.

Vanuit mijn onderzoek naar de ziel van de steden en hun rol, weet ik nu dat al wat in Parijs aanvangt, de wereld in gaat. Zo ook het verlangen om respect voor het leven van een ieder uit te drukken in woord en gebaar. Het was immers vele eeuwen geleden in Parijs dat er verlangd werd naar vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een begin van een bewustzijn daarover ontstond in alle lagen van de bevolking. Ook nu is het niet anders. Filmpjes en verslagen uit Parijs laten dat zien.

info komende weekend 5–6 december

In deze l’Ouverture duiken we opnieuw terug in de jaren 80. Mijn eerste 10 schilderjaren in Amsterdam. In het vorige weekend liet ik een aantal van mijn politieke dagboekbladen zien uit de jaren 1981 tot en met 1984.

Nu kom ik met een ander dagboek, een spiritueel dagboek, waarvan ik ook nog een aantal werken in privé bezit heb. In die dagen had ik behoefte aan spirituele voeding na het lezen en verwerken van al die berichten uit de krant, die mij dagelijks confronteerden met het geestelijke moeras, waarin de mensheid op aarde in mijn ogen wegzonk.

Ik kreeg het dagboek in handen van de Nederlandse theoloog en psycholoog Henri Nouwen, dat hij schreef tijdens zijn verblijf van zeven maanden in een trappisten klooster in Amerika. Ik besloot hem daarin dagelijks te volgen en zo tekende ik iedere dag mijn reactie op wat hij die dag in zijn dagboek had geschreven. Zijn vragen en overdenkingen boeiden mij en al schilderend ontdekte en verdiepte ik mijn eigen spirituele bewustzijn.

![dagblad](http://admin.unamore.com/wp-content/uploads/2015/12/dagblad.jpg)

spiritueel dagboek over het thema twijfel (1986)

Dit dagboek exposeerde ik bij Hendrik Gooyer in Amsterdam. Ook begon ik die jaren met mijn zoektocht naar een vrouwelijke benadering van het portretteren en zo ontstonden mijn eerste portretten die later meer een soort van schilden werden. ik ontdekte dat ik meer zag dan gewoonlijk iemand ziet als hij naar een ander kijkt. Het werd mij duidelijk dat ik tijdens het schilderen de energie kon aanvoelen van het lied, dat de ziel zingt en probeerde die energie te schilderen. Hierdoor, zo ontdekte ik, heeft degene voor wie ik zo’n portret maak een mogelijkheid meer in harmonie te geraken met zijn ziel en meer bewust te zijn over wie hij of zij is en zijn rol in onze samenleving.

Enkele van deze eerste werken laat ik in de komende l’Ouverture zien. Volgend jaar wil ik een l’Ouverture helemaal aan deze wijze van portretteren wijden en hoop ik dat enkele mensen met hun schild, want zo noem ik deze portretten nu, daarbij willen zijn en ook vertellen wat het hen heeft gegeven.

lieve jij, ik wens je een bijzonder mooie laatste maand van dit jaar, wat voor velen van ons een veelbewogen jaar is geweest.

O Laten we niet vergeten dat wat er ook kan gebeuren dat de duisternis altijd licht voortbrengt.

Voor nu een omhelzing van unamore