l'Ouverture d'Unamore

Menu

Rondzendbrief December

December 2017

lieve mensen

De bomen worden steeds kaler
ik doe een das om als ik naar buiten ga
Het haantje op de Westertoren voelt zich beschenen door de zon en kraait
\\maak je maar klaar voor de winter‚ zoek je warme kleren bij elkaar\\

\\kukeleku\\

en ik brand kaarsjes om de duisternis te begrijpen,
die voortwoekert in de wereld om me heen.

ik lees dat ieder elektron van het atoom in mijn cellen uit licht bestaat.
Het is de energie waar ik uit besta.
Waaruit alles is geschapen.
Alles om mij heen.
Hoe schilder ik dit ... dit licht ?

Op velletjes papier van 23 x 30 cm tast ik naar het licht met kleuren en lijnen in mij zelf en in een ander. Het is een klein meisje voor wie ik nu een schild van licht mag maken. Ze is nog maar pas op de aarde.  Haar grootmoeder verlangt er naar haar een klein schildje van licht mee te geven. De grootmoeder en ook de grootvader hebben eens voor zichzelf zo’n schild door mij laten maken en ervaren dat het hen kan helpen bij het herinneren wie ze in wezen zijn.

Zij weten ook van de weerbarstigheid van het leven en als hun kleinkind straks misschien verbijsterd kan raken over de wereld, waarin ze leeft, dan, zo hopen zij, kan dit schildje haar inspireren bij de stappen, die ze heeft te zetten samen met de hele mensheid naar een leven in vrijheid, waarin liefde en licht de weg wijst.

2–3 December vieren we de laatste l’Ouverture van dit jaar

Al kijkend naar mijn schilderijen over de zonen van Jacob en dit keer speciaal naar de 8ste zoon, door Jacobs vrouw Rachel, Gad genoemd werd, wat Geluk betekent. Tijdens de l’Ouverture van 6 -7 januari kijken we naar de 9de zoon met naam de Asser, wat betekent zaligheid. Dan zijn we al de drempel van een nieuw jaar overgegaan,vol verwachting wat het jaar ons zal brengen bij het realiseren van onze verlangens. Moge er hoop en vertrouwen in onze harten zijn. Dit jaar hebben we al gezien dat veel mogelijk werd.  Het jaar 2018 is ook het 18de jaar, van al de jaren, dat er in ieder eerste weekend van de maand in mijn huis een l’Ouverture plaats vindt. en waar jij je altijd welkom weet.

lieve jij, geniet van het licht in de duisternis, thuis en ook op straat waar nu al overal slierten kleine lampjes zijn aangebracht. Laten ze je herinneren aan het licht dat in iedere elektron van het atoom in je cellen aanwezig is.