l'Ouverture d'Unamore

Menu

Rondzendbrief juni 2015

June 2015

Lieve mensen

Het is nu volop Lente!
Alle bomen staan weer in hun bladertooi.
In vele schakeringen van groen stralen ze met nieuwe frisheid in onze tuinen en steden.
Het bloeiende fluitekruid tussen talrijke boterbloemen wiegen in de nog vaak kille wind langs de wegen. Maar de zon is gelukkig weldadig warm en geeft ons weer kleur.

Daar staan we dan in een nieuwe lente. Nu ik in de natuur de Geestkracht vanuit de oerbron van de schepping zo aanwezig werkzaam zie, ervaar ik dat haar energie me vertrouwen schenkt en kracht om mijn dromen te realiseren. O dan voel ik de vreugde in mij opkomen bij het besef dat deze kosmische energie ook in ons aanwezig is.

Veel van mijn schilderijen, een 40 tal, zijn nog dit hele jaar op Stoutenburg te zien. Op zondag zes september organiseert de communiteit samen met mij daar een l’Ouverture met het thema: Mens zijn op aarde met wortels in de hemel. Je bent van harte welkom. Tegen die tijd krijgen jullie van mij nog informatie. Mocht je daar bij willen zijn, dan kun je dat vast in je agenda aangeven.

In de maanden die dan volgen zal er weer een l’Ouverture in mijn huis zijn. Ik verlang er naar om met een klein groepje me te voeden aan de energie van de schilderijen. Nu ben ik nog te druk met het afwikkelen van mijn tentoonstelling in Parijs en het weer op de rails zetten van mijn leven en werk.

Er is een zeer mooi handboek verschenen voor de kunst in de kerk. Geschreven door Marleen Hengelaar – Rookmaker en Aniko Ouweneel – Toth. Het heeft ook een hoofdstuk over de Kunstvesper, zoals die in de Nassaukerk hier in Amsterdam wordt gegeven en waar ik twee  jaar geleden met enkele schilderijen over Amsterdam aan heb meegedaan zoals de Beschermengel van Amsterdam. Een foto van dit schilderij is in het boek geplaatst met een gedicht van mij en ook informatie over mij en de l ‘Ouverture is er in te vinden

Mocht je het tegenkomen in een boekwinkel kijk er dan eens in. Je zult genieten, het staat vol foto’s (in kleur)  van prachtige religieuze kunst.

lieve jij, ik wens je nog een pracht lente vol geestkracht.

unamore

10267

Gedicht bij de Beschermengel van Amsterdam

Onstuimig en vrij
veegt u met mij de vloer aan
daar
waar
ik me nog hul
in mijn egocentrische gedachten
ik zie de brokstukken liggen
en weet dat ik ze moet loslaten
nee niet weer opvegen
ik weet het
Dank voor uw geduld
geduld met deze stad
die bruist van goddelijke
ondernemingslust.