l'Ouverture d'Unamore

Menu

Rondzendbrief voor Juni

June 2017

lieve mensen

Met een overvloed van groen aan bomen en in de tuinen, ja overal in het land is hier weer mijn maandelijkse groet. De blije maand mei gaat over in de maand juni, waarin alles zich meer zal consolideren.

Toch zullen we de komende maanden nog verrast worden met talloze incidenten die ons leven zullen kleuren in vele kleuren. Alles is in verandering door de keuzes die nu gemaakt worden zowel door ons zelf in ons eigen leven maar ook in de politiek, de economie, de wetenschap, de filosofie, de religies en de kunsten.

Tijdens de komende l’Ouverture op 3-4 juni gaan we verder met het kijken naar het verhaal van de zonen en de ene dochter van Jacob uit zeer oude tijden en dat grotendeels bewaard is gebleven in de bijbel.

Uit informatie van de meesters van het Licht, weten we dat dit verhaal juist voor deze tijd belangrijk is om te bestuderen. In de l’Ouverture zijn we daar vorige maand mee begonnen en vertelde ik over het verbond van Melchizedek met Abraham, waarin de familie stam van Abraham de opdracht meekreeg de ene God te aanbidden en zich niet in te laten met het vele godendom, zoals dat in de omringende stammen beleefd werd.

Vanwege dit Verbond moest de bloedlijn met Abraham moest zuiver blijven. Zo alleen kon de openbaring van Melchizedek over de ene God doorgegeven worden.

Wij kunnen al kijkend naar de zonen van Jacob 12 aspecten van die ene God terug vinden. Wij allen dragen een aspect van God in ons en delen daardoor in zijn goddelijkheid en zo is de hele mensheid als het ware een familie.

De mensheid staat op een drempel om die broederschap te ontdekken en met dat bewustzijn samen te leven in gelijkheid en vrijheid. In de vorige l’Ouverture hebben we al gekeken naar Ruben, de eerste zoon van Jacob en tijdens de volgende weekenden kijken we naar de overige zonen. Wat is hun goddelijk aspect en hoe hebben ze in hun basale stamleven hun goddelijke aspect laten zien. Wat zegt hun leven ons nog in deze tijd waarin we dicht op elkaar in stenen huizen leven. Een tijd waarin de technologie ons leven een prominente rol speelt en wij op beeldschermen kunnen zien wat er op andere delen van de aarde gaande is.

In de jaren 1998 tot 2002 heb ik de energie van de zonen en de ene dochter van Jacob aangevoeld en geschilderd. In de komende l’Ouverture gaan we naar deze schilderijen kijken en vertel ik over mijn ervaringen.

ik wens je een blije inspirerende weken toe met veel mooie dromen

unamore