l'Ouverture d'Unamore

Menu

September 2020

September 2020

Lieve mensen

Een hete zomer ligt achter ons …..ik wens dat jullie er van genoten hebben …
Het bijzondere ervan is voor mij vooral die weldadige stilte in de natuur en ook wel in mijn huis.

Dit ervaren en te gelijkertijd zien dat alles om ons heen aan het bewegen is. Dit boeit me enorm. Overal op aarde wordt de mensheid zich steeds meer bewust van wat het is mens te zijn en daardoor ook hoe wij met elkaar omgaan.

Overal ontstaan demonstraties en opstanden. Ook tegen het beleid van vele regeringen. We zien dat vanwege de systemen waarin wij leven de rijken steeds rijker worden en armen in aantallen in de gehele wereld toenemen. Ook zijn vele mensen op de vlucht uit zelfbehoud en krijgen nauwelijks kans zich ergens te vestigen. Wij horen over grote droogtes en branden, epidemieën en oorlogsdreigingen. 
Niet alleen wij, de mensheid, maar ook de aarde zelf is in een transformatie proces.

Hoe willen we nog leven? Hoe lang nog willen we ons laten leiden door systemen, die ook angst veroorzaken. Wie zijn het die bang zijn de controle te verliezen en de bewustwording te moeten accepteren dat het leven niet zo maakbaar is, als zij willen dat het zou kunnen zijn. Maar al te vaak wordt die mogelijkheid ons voorgehouden door groepen wetenschappers, multinationals en banken. Als mens raken we steeds meer afhankelijk van hen en wordt het mogelijk onze eigenheid te verliezen. Gelukkig kan niemand onze intuïtie afpakken en juist de intuïtie is ons hoogste goed. We kunnen haar vertrouwen en vandaar uit op onderzoek gaan op wat er speelt in onze wereld en onze keuzes maken.

Ik ben ervan overtuigd dat de mens is gecreëerd om in vrijheid te kunnen onderzoeken, waarom en waartoe hij leeft. En zo inzichten te vergaren die hij leven na leven kan inzetten om steeds weer te groeien in vreugde en voldoening.

De komende l’Ouverture van 5-6 september vier ik mijn verjaardag. Op zaterdag 5 September komt Saskia Bosman ons vertellen over de wijsheid van de dolfijnen en hoe zij ons bijstaan in deze overgangstijd. Zij heeft ze ook gefilmd en laat ons haar filmpjes zien. Helaas kun je daar niet bij zijn. In deze tijd mag ik slechts zes mensen uitnodigen.

Op zondag 6 september is er geen l’Ouverture. Maar wel weer in het eerste weekend van oktober en dat zal dan zijn op 3-4 oktober. ik wil dan o.a schilderijen laten zien, die de levenskracht laten zien van mensen, die op aarde het licht hebben weten vast te houden in de tijd dat ze leefden en ook nu nog voor ons een baken zijn.

Lieve jij, blijf blijmoedig je intuïtie volgen ... want zo zal de aarde ooit weer een paradijs worden.