l'Ouverture d'Unamore

Menu

Ruth spreekt

‘Meer dan tweeduizend jaar geleden leefde ik een leven in Palestina, als het negende kind van Maria, aan wie een engel was verschenen die haar vertelde dat ze zwanger was van een bijzonder kind met een goddelijke bestemming. Haar werd toen gezegd dit kind Joshua te noemen.

Hij was haar eerstgeborene uit haar huwelijk met Jozef. Er volgden nog acht kinderen, waarvan vijf jongens en drie meisjes. Ik was een meisje en Maria noemde mij Ruth.’

Ruth spreekt

In dit boek versmelt Unamore met de persoon die ze ooit was, om te getuigen van haar ervaringen als jongere zus van Joshua Christus. Deze ervaringen vult zij aan met haar hedendaagse spirituele kennis, in het bijzonder de informatie die is overgedragen via het Urantiaboek en de leringen van Saint-Germain.

Op die manier verduidelijkt Unamore de inzichten die Joshua aan de mensheid heeft meegegeven, en die naadloos blijken aan te sluiten op de ontwaking die de mensheid doormaakt in onze tijd. Zo vertelt Ruth bijvoorbeeld dat Joshua sprak over God als de Vader der Lichten.

Omdat woorden soms gewoon tekortschieten, begeleidt Unamore haar herinneringen aan Joshua met enkele van haar schilderijen, en twee werken van haar vader, Pieter van Velzen, eveneens beeldend kunstenaar.