l'Ouverture d'Unamore

Menu

Berlijn

De ziel van Berlijn

Gekleurd door haar geschiedenissen in de vele lagen van de tijd,
waaiert zij uit naar een nieuwe dageraad.
Als een schelp is zij ontstaan uit de aarde
Waar op deze plek, eens water was.
Een water zo groot, zo diep dat daar walvissen in konden leven.
Hun lied was hier te horen.
De klanken van deze liederen
verborgen in de schoot van Berlijn
sieren nog haar ziel.
Zij zijn de bewaarplaatsen van het licht uit de wetten in de kosmos.

mixed media 63x53

Hommage aan de uitvinders

Verscheidene wetenschappers, onder wie Einstein, vonden in Berlijn gezamenlijk de kwantumtheorie uit. Dit is van groot belang geweest omdat hierdoor de energie in de kern van het atoom beter begrepen kan worden. Deze energie is van een pure Licht-frequentie en bevat een grootse intelligentie en wijsheid. Door deze kennis weten wij nu het licht in ons zelf aanwezig en kunnen haar als een Magische Aanwezigheid begroeten en gebruiken. Dit maakt mogelijk dat wij ons zelf als een Lichtwezen kunnen zien. Wanneer wij dit inzicht meer en meer in ons bewustzijn toe laten wordt het makkelijker ons daarna te gedragen.

mixed media 53x63

Berliner Lieder

Door alle tijden heen heeft Berlijn gezongen
Liederen van hoop
Liederen van verwachting
Liederen van weemoed
Liederen van spot
Liederen van overwinning
Liederen van angst
We vinden ze terug in de harten van de mensen
Aan de maaltijden
Bij feesten
Op dagen van herdenking
En bij een nieuw geboren kind.

mixed media 47x37

Cölln und Berlin

Aan weerszijden van de rivier de Spree ontstonden ooit twee kleine nederzettingen. De mensen die hier woonden bouwden over het water een brug naar elkaar. In de verbondenheid die toen ontstond, ontwaakte Berlijn en groeide uit tot wat zij is geworden en wat wij nu van haar zien. Een stad die telkens opnieuw verdeeldheid weet op te lossen.

mixed media 24x30

Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe

Het is Berlijn zelf die deze woorden door Marlène Dietrich zingt.
In haar ziel weet zij, Berlijn, dat leven Liefde is
Zij voedt ons met deze wijsheid.
Wij verstaan haar echter nog nauwelijks.
Doch over de gehele wereld kennen we deze woorden.
Dankzij een onvergetelijke vrouw.

mixed media 24x30

Göttin der Siege

Deze Godin wijst ons de weg naar de ultieme vrijheid. Zij inspireert ons er voor te zorgen dat wij onze gedachten en gevoelens gaan beheersen, zodat wij tot meer en meer liefdevolle creaties in staat zijn en zo een zegen kunnen zijn voor de ander en de wereld om ons heen. Waardoor de mens zich weer goddelijk gaat voelen en speels in het leven kan staan. Waardoor ook de aarde weer het paradijs zal zijn, zoals ze in den Beginne voorzien is.

mixed media 47x37

Unter den Linden

Deze prachtige allee ligt in een rijke invloedssfeer van een goddelijk Lichtwezen, welke uit de stiltegebieden van de kosmos de aarde is genaderd om de mensheid bij te lichten, opdat de mens het leven licht gaat zien en de hoop in hem zal groeien. Deze kracht brengt ons in een beweging brengt die naar meer liefde op aarde leidt voor al wat is.

mixed media 63x53

Der Brandenburger Tor

De plek waar deze poort in Berlijn staat bevindt zich in een bijzondere invloedssfeer van de zon. Hier raken wij ontvankelijk voor de krachten van hoop, geloof en liefde, die ons inspireren het leven vorm te geven. Door de tijden heen hebben we gezien hoe verschillend dit op deze plek door mensen begrepen is.

olieverf op linnen 100x100

Nacht boven de GedächtenisKirche

De plek waar de Gedächtniskirche staat bevindt zich in een bijzondere invloedssfeer van de maan. Haar levengevende kracht, die door hogere Lichtwezens begeleid wordt, doordrenkt hier de stad met energieën welke dromen voeden, die op hun beurt weer inspireren tot veelvoudige creaties. Deze scheppingen maken zichtbaar in hoeverre en ook hoe verschillend wij als mens in het leven staan, wanneer wij uiting geven aan ons spirituele bewustzijn. De beide gebouwen op deze plek geven daar een mooi voorbeeld van.

olieverf op linnen 100x100

Das Lied der Spree

Een weinig van het water dat hier ooit stroomde vormt de Spree.
Wijs als een godin stroomt ze door de stad.
Ze biedt troost en vertrouwen.
En wast al het lijden schoon.
In haar schuilt een ster,
welk herinnert aan de opgeslagen kennis,
die zich in de aarde op deze plek bevindt,
een kennis, die verweven is met het DNA in ieder mens.

olieverf op linnen 100x100

Der Engel von Berlijn

Deze engel begeleidt de stad in haar ontwikkeling naar hogere gebieden van bewustzijn. Zij inspireert de mensen oude versleten structuren los te laten en nieuwe levensvormen te creëren in een meer open samenleving, waarin ieder mens respect mag ervaren en mede daardoor zijn talenten kan ontwikkelen in vrijheid en vertrouwen.

mixed media 63x53

Die Marienkirche

Deze kerk was een van de eerste plekken in de vroege ontstaanstijd van Berlijn, waar men zijn hart kon verheffen tot zijn Schepper. Dit gebouw werd een geliefde plek voor de moeder van Jezus Christus om haar energie aan de bevolking van Berlijn uit te zenden en haar tot steun te zijn in het dagelijks leven.

mixed media 47x37

Die Gethsemanekirche

Deze kerk bood ruimte aan mensen die zich bewust waren  dat zij deel hadden aan het Goddelijke in de Schepping. Zij waren in staat mogelijkheden te creëren die hen de kracht gaven hun eigen zienswijze te volgen. Deze houding straalde uit naar geestverwanten verder in het land en tot over de Duitse grenzen heen,waardoor er over en weer contacten ontstonden. Deze contacten ondersteunden deze mensen bij het versterken van het verzet tegen onderdrukkende structuren en bij het breken van blokkades, die de menselijke vrijheid ontkenden.

mixed media 37x47

Walther Rathenau

Walther Rathenau was een charismatisch mens die met zijn veelzijdige geest de wereld waarin hij leefde met mededogen observeerde. Hij zocht in de politiek naar wegen van begrip, verzoening en eenwording en heeft zo na de eerste wereld oorlog veel voor Duitsland kunnen betekenen. Wij kunnen hem zien als een van de eerste Europeanen van zijn tijd. Nog maar kort in zijn ministerschap op buitenlandse zaken werd hij in 1922 doodgeschoten door een groepje schooljongens.

mixed media 24x30

Käthe Kollwitz

De sociale bewogenheid van deze opmerkelijke vrouw, die samen met de mensen om haar heen in een duistere periode leefde, wordt zichtbaar in haar grafische werken, haar beelden en schilderijen. Ook nu nog wordt zij door velen ervaren en geëerd als een grote moeder die in haar kunst aandacht gaf en nog steeds geeft aan het immense verdriet dat de mens te ervaren heeft in de wereld.

mixed media 24x30

De Deva Djuvaan van Berlijn

Deze Deva is een lumineus lichtwezen, welke verbonden is met legioenen van andere lichtwezens op en in de aarde en ook met het rijk van de engelen en aartsengelen. Al geruime tijd zijn zij betrokken bij het ascensieproces dat in heel de kosmos plaats vindt. In een gecoördineerde missie begeleiden zij de verhoging van de energietrillingen. Berlijn heeft hierin voor de aarde een speciale taak te vervullen.

mixed media 63x53

Angela Merkel

Deze blijmoedige intelligente vrouw, die telkens op het politieke wereld toneel verschijnt in kleding van een mannelijke gratie, weet mogelijkheden te creëren welke tot verbindingen leiden en naar eenheid voeren.

mixed media 24x30

Georg Hegel

Deze grote filosoof, die vanaf 1818 in Berlijn hoogleraar in de wijsbegeerte was, proefde aan de essentie van het Leven, welke hij op stelselmatig wijze doordacht.  Zo ontdekte hij dat alles aanwezig is in de manifestatiekracht van het leven zelf  en dat alles uiteindelijk tot een absolute rust zal komen, wanneer de verborgen rijkdom van de mens en haar vrijheid erkend worden.

mixed media 24x30