l'Ouverture d'Unamore

Menu

Fatima

Van oudsher is dit een plek, waar de aarde gevoed wordt door het vrouwelijke aspect van de kosmische Scheppingskracht**.** Zij stroomt hier de aarde binnen en vertakt zich in vele rivieren van energie die door de hele planeet gaan. De inwoners van Portugal hebben weet van deze energie en leven er mee in een grote uitputtende worsteling.

De ziel van Fatima

Deze plek in Portugal waar de ziel van Fatima vibreert, geeft aan het vrouwelijke aspect van God een bijzondere doorgang. Als een navelstreng houdt zij de aarde in verbinding met de oerbron in de Schepping.

mixed media 53x63

Maria in al haar aspecten

Maria, de al- moeder. Zij draagt in zich de kwaliteiten van het vrouwelijke aspect van God. In het schilderij zijn deze kwaliteiten in één beweging van eenheid geschilderd.

We vinden er de energie van de godin, de mystica, de meesteres, de maagd, de bruid, de moeder en de onafhankelijke, vrije vrouw.

olieverf op linnen 110x110

Aartsengel Michaël

Terwijl ik aartsengel Michael schilderde begreep ik dat ook wij – in de eenheid waarin wij met God en Godin samen zijn – deel hebben aan de rol van Aartsengel Michael, waardoor wij in staat zijn het zwaard te dragen en te gebruiken.

olieverf op linnen 130x100

De oerzee van de stilte

Uit haar Hart ontstaat alle Leven.
Het eeuwige nu in de Schepping.

mixed media 53x63

Het energieveld van de wijsheid

Het energieveld van de wijsheid draagt de zetel van Godin Maria, de mystieke roos, die in ons opnieuw gestalte mag krijgen.

mixed media 47x37

Kosmische oerzee van de schepping

olieverf op linnen 100x130

Christus bewustzijn in de kosmos

De Goddelijke Scheppingskracht die eeuwig alles in eenheid schept en in stand houdt.

mixed media 63x53

Rei João IV

Toen in 1578 de Portugese koning kinderloos stierf, eigende de Spaanse koning Philip II zich het land toe. Een kleine eeuw later in 1640, wierpen de Portugezen onder leiding van de graaf van Braganza, het juk van de Spaanse bezetter van zich af. De graaf werd uitgeroepen tot koning over heel Portugal.

Deze nieuwe koning João IV, stelde het land onder de bescherming van Maria en wenste in haar naam te regeren. Om dit duidelijk te maken aan zijn volk legde hij de kroon aan de voeten van een beeld van Maria.

Rei João IV was wars van oorlogvoeren, hield van de schone kunsten, was beschermheer van enkele componisten en componeerde zelf ook. Tijdens zijn regering bloeide het land op en genoot Portugal een welvarende tijd.

De koningen, die na hem kwamen volgden zijn voorbeeld. Ook zij gaven de kroon aan Maria.

olieverf op linnen 130x100

Sancta Iria

Sinds de zevende eeuw wordt Sancta Iria in het district Santarem vereerd. Zij is de beschermheilige van Tomar, de stad waar ze geboren werd.

Sancta Iria kwam uit een invloedrijke familie en wijdde haar leven in totale dienst aan God. Deze keus van haar werd een edelman noodlottig. Het brak zijn hart. Haar geestelijk leidsman bleek meer op haar geld uit te zijn dan op haar spirituele ontwikkeling. Daar zij hem niet de grote voorschotten wilde geven, die hij wenste, raakte deze man gefrustreerd.

In zijn woede verspreidde hij het verhaal dat Iria zwanger was. De ridder die nog steeds van haar hield kwam dit ter ore, waarop hij haar in zijn verdriet, door een huurling met een zwaard liet doden.

Onaangetast werd haar lichaam in de rivier de Taag door Benedictijner monniken gevonden. Deze godsvruchtige mannen gaven haar een eervolle begrafenis. Het was toen het jaar 653. Op de vleugels van de wind nestelde haar levensverhaal zich in de harten van de mensen uit die streek.

mixed media 63x53

Schild Entroncamento

De mensen, die hier in de 19 eeuw het spoor aanlegden, bouwden er ook hun woningen. Zo ontstond er een interactie tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Een nieuwe tijdgeest lokte hen ongekende mogelijkheden op allerlei gebied te verkennen.

Een dynamische kracht dreef hen voort. Zoals een rups in een cocon tot een prachtige vlinder uitgroeit, ontwikkelde de nederzetting zich tot een grote welvarende stad. Entroncamento werd een plek van inspiratie en transformatie.

mixed media 53x63