l'Ouverture d'Unamore

Menu

Parijs

Er is een theorie, die zegt dat diep in de oneindige tijd de aarde, die toen 6 keer zo groot was als wij haar nu kennen, door een enorme botsing met een meteoriet grotendeels werd verbrand. Op de plek waar Parijs is ontstaan bevinden zich daardoor diep in de aarde zoutkristallen van gigantische afmetingen. Deze zijn ooit ontstaan uit het zout van een zee waar de zon hen tot kristallen vormde. De energie van deze kristallen kan voor ons nu nog voelbaar zijn in het centrum van Parijs en vooral in de wijk van Saint Germain des Prés. Licht is een vrije energie die het duister doet oplossen. Doortrokken van inspiratie vanuit de centrale zon en de aarde zelf werden de mensen hier ontvankelijk voor de waarden van Liberté, Egalité en Fraternité en trachten ze via revoluties deze waarden te realiseren. Het is opmerkelijk dat vooral de wijk van Saint Germain des Prés gedurende vele eeuwen kunstenaars, wetenschappers en filosofen voortgebracht heeft, waardoor Parijs voor velen een lichtstad werd.

Ziel van Parijs

Straalt als een ster
In haar krijgt de rede vleugels
geeft zij de liefde een naam
kleurt zij haar schitterende aspecten
vertolkt deze in haar kunsten.
Onafhankelijk met de moed van een zwangere vrouw
brengt ze keer op keer nieuw leven voort.

mixed media 63x53

Fraternité, Egalité en Liberté

Opdat de mens leert leven zonder vrees en twijfel
in een samenleving waarin rechtvaardigheid het leven kleurt.

mixed media 53x63

Egalité

Wij hebben allemaal dezelfde Schepper
zijn Zijn adem
Zijn lied
In ons vibreert Zijn aanwezigheid
Diep in ons wezen lijk ik op jou
En jij op mij
zijn wij Haars gelijken.

mixed media 47x37

Liberté

Wij zijn allen van dezelfde Schepper
van Zijn adem
Zijn vrijheid vibreert in ons
Zij is onze scheppingkracht
onze liefde
onze oneindigheid.

mixed media 47x37

Fraternité

Wij hebben allemaal dezelfde Schepper
zijn Zijn adem
Zijn lied
In ons vibreert Zijn aanwezigheid
samen zijn wij Haar.

mixed media 47x37

Parijse commune

Wanneer Frankrijk de oorlog verklaart aan Duitsland op 15 juli 1870 en bij de slag van Sedan een nederlaag leidt wordt de keizer uit zijn macht gezet en komt er een regering van nationale verdediging. Inwoners van Parijs eisen een betere organisatie van de verdediging van hun stad. Wanneer de Pruisen Parijs omsingelen ontstaat er een politieke chaos. Een groep republikeinse intellectuelen doen een oproep om massaal de wapens op te pakken. Zij hebben het over de ziel van Parijs, die beschermd moet worden. De regering trekt zich terug in Versailles. De Pruisen steunen openlijk deze regering, en bombarderen de stad, hongersnood ontstaat. Er komen massabetogingen. Gevechten ontstaan tussen pro regering troepen en de mannen en vrouwen die zich aangesloten hebben bij de Commune van Parijs. Geïnspireerd door schrijvers en kunstenaars komt de beweging steeds meer op gang. Vanuit de bevolking van Parijs worden de leiders van de Commune gekozen. Hun geloof in een vrije maatschappij waar vanuit de Fraternité, Egalité en Liberté geleefd kan worden, wordt uitgedrukt in nieuwe wetten. Zo worden er o.a. scholen voor meisjes opgericht. De Commune kondigt een scheiding af van kerk en staat. De guillotine wordt afgeschaft. Het schavot verbrandt. Vrouwen mogen ervaren dat ze gelijk zijn aan de mannen en krijgen hetzelfde uitbetaald. In deze vreugderoes door een gevoel dat het leven rechtvaardig kan zijn, geeft de Nationale garde haar bevoegdheden over aan de Commune. Parijs is nu een vrij stad. Veel vrouwen kiezen voor een rol bij de verdediging van Parijs en de zorg voor de gewonden. Zodra tijdens een vergadering vernomen wordt dat Frankrijk gecapituleerd heeft en de Pruisische troepen Parijs al binnen trekken wordt er hevig gevochten. Bijna 40.000mannen, vrouwen en kinderen worden gearresteerd en onder gruwelijke omstandigheden gevangen gehouden. Ongeveer de helft wordt veroordeeld tot de dood en uit het land verbannen. In tien dagen tijd sneuvelen naar schatting 30.000 communards.

mixed media 37x47

Mei 1968

Begin mei breekt er een heftig protest uit onder de studenten, die bol staat van de kritiek op de bestaande maatschappij. Dit protest wordt gevolgd door een lange reeks van opstanden die, een revolutionair karakter krijgen. Vanuit alle bevolkingsgroepen komen er aansluitingen en het slaat over naar heel Frankrijk. De regering schudt op zijn grondvesten en stopt met politie geweld het protest. In de daarop volgende jaren worden langzaam maar zeker de wensen van zowel de studenten als de arbeiders stap voor stap ingewilligd.

mixed media 37x47

Opstand in de buitenwijken

De vaak uitzichtloze situatie, waarin vele jongeren leven in de Parijse voorsteden, dreef hen tot een bittere strijd met de gevestigde orde. Met het in brand steken van de vele honderden auto’s legden zij het vuur aan de schenen van het hele republikeins Frankrijk.

mixed media 37x47

Haussmann, de architect van Parijs

De man die het zonlicht terug gaf aan de stad Parijs
door het aanleggen van grote boulevards,
die de Seine bevrijdde uit haar riool,
en haar opnieuw deed stromen,
deed ook Marianne weer dromen
van vrijheid, gelijkheid en broederschap.

mixed media 30x24

Napoleon Bonaparte

grenzeloos
zoals wij, in onze diepste kern zijn
ontvlamde hij
aan goddelijke kwaliteiten
verwoord in
égalité, liberté en fraternité

tegelijkertijd begrensde hij zich zelf
gaandeweg raakte hij verminkt
verloor hij de strijd om de macht
in de wereld
om hem heen
en met de levens kracht in hem zelf.

mixed media 30x24

Montesquieu

Een groot filosoof die een wet van de gedeelde politieke macht ontwierp:
de Trias Politica. De verenigde staten als wel de meeste landen in de wereld baseerden later hun grondwet op zijn verlichte ideeën.

mixed media 30x24

Abbé Pierre

mixed media 24x30

Edith Piaf

Zij leefde op liefde
La môme Piaf

wanneer zij zong
vertolkte zij wat de liefde vermag
werd het stil
in ieders hart.

mixed media 24x30

Julliette Greco

Een venus die opnieuw ontwaakte bij het ontstaan van het existentialisme
ze is de in het zwart geklede muze van het intellectuele chanson.

mixed media 24x30

De Notre Dame

De kathedraal met de stompe torens
waarin het vissen tijdperk eindigt
waar de levenskracht van de Godin
opnieuw bezieling zal geven aan een nieuwe era.

olieverf op linnen 100x100

De rivier de Seine

De rivier de Seine is als een moeder godin
in haar schoot draagt zij de ziel van Parijs
koestert haar lied in haar stroom
zo voedt zij de stad.
Al wat pijnlijk is neemt ze in zich op
transformeert het in Licht.
In de avond streelt de zon haar met gouden gloed
wanneer zij de stad verlaat.

olieverf op linnen 100x100

Ile de la cité

mixed media 24x30

Ile saint Louis

Het eiland van de bon ton.
Waar de wind van de trends doorheen waait
en mij herinnert aan hen die daar
in vroegere tijden grensverleggend leefden
zoals Picasso, Camille Claudel, Rilke.
en vele anderen.

mixed media 24x30

Pont Neuf

Het grote water oversteken
met alle ervaring uit het verleden
neergelegd in deze stenen brug
Hier mag ik mij ontdoen
van al wat mij blokkeert
voetje voor voetje
met aftastende ogen
waarvan mijn hart er velen heeft
schuifel ik naar een nieuw paradigma van mens zijn.

(Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.)

mixed media 47x37

l’Académie Francaise

Hier houdt men toezicht op de taal,
wordt talent gekoesterd
en aan de onsterfelijkheid prijsgegeven.

mixed media 53x63

Nulmeridiaan - homage á François Arago

Er loopt een denkbeeldige lijn door Parijs
Zij loopt de hele aarde over
rond
Als ik op haar loop, herinner ik mij
op een planeet te leven
die haar baan trekt door een onmetelijk heelal
Tot mijn verbazing val ik er niet af
blijven we allemaal aan haar vast kleven
Jij en ik
Maar waar zijn we als we slapen ...

mixed media 47x37

Café de flore

Luisteren
durven denken
doen
doen kijken
zwijgen

denken
doen

geef me een zoen.

mixed media 37x47

Bateau-Lavoir

Dit schildersatelier aan het place Émile-Goudeau in Montmartre, was in het begin van 1900 een broeinest van talentvolle kunstenaars, waaronder Pablo Picasso, Juan Gris, George Bracque. Waarschijnlijk onder invloed van de Franse liefde voor het abstracte en het theoretiseren kwamen zij tot de uitvinding van een nieuwe stroming in de kunst: het kubisme.

mixed media 24x30

La Chapelle de Notre-Dame

Maria is hier verschenen
altijd aanwezig
Zij
eeuwig opgaande in de energie van de Christus
die haar zoon ons ontvouwde,
zich aanpassend aan onze ogen
opdat we zullen inzien
wat mens zijn is.

mixed media 24x30

Tour d'Eiffel

Als een fee van de rede
Verbindt zij onze menselijke dromen tot diep in het oneindige
van waaruit ze voortgekomen zijn.

mixed media 63x53

Place de la République

Hier startte de “en marche” beweging
die tot een bevlogen politieke partij uitgroeide
onder leiding van Emanuel Macron.
Zij is als een frisse wind die een nieuwe lente aankondigt.

mixed media 53x63

Parijs een lichtstad

Een berg van heldere zoutkristallen
diep in de grond
voedt de stad met licht
Onaantastbaar dringt ze door in het bewustzijn van haar inwoners.

olieverf op linnen 100x100

Le Louvre

Een heilige plek aan de Seine
waar eens een burcht tot een kelk van cultuur werd
waaruit men kan drinken aan lagen van bewustzijn
uit vele eeuwen
in schoonheid ons geschonken
door talloze kunstenaars.

mixed media 37x47

L'Ecole 42

Een broedplaats voor programmeurs
waar zonder diploma
zonder college geld
met een vrije geest
de nieuwe de mogelijkheden van
de digitale wereld verkend worden.

mixed media 30x24

De liefde van Parijs

Het is de mens die lief heeft
samen geven zij al vele eeuwen
een sfeer van liefde aan de stad.

mixed media 30x24

Het verdriet van Parijs

Het is de mens
die verdriet ervaart
geeft
en ziet
die gevoeld wordt in de stad
door hen die er wonen.

mixed media 30x24

Napoleon Bonaparte

Zijn ziel droeg de kennis van het oude Egypte
op de ladder van roem
omhoogklimmend
schoten er schellen voor zijn ogen.

mixed media 63x53